Poskytované služby

Poskytujeme zpracování a interpretaci odborných informací v oblasti farmakoterapie se zaměřením především na:

 • Nežádoucí účinky léčiv
 • Klinické využití léčivých přípravků podle principů medicíny založené na důkazu
 • Potravinové doplňky, fytoterapie
 • Použití léčiv mimo schválené indikace (off-label)
 • Použití léčiv v těhotenství a při kojení
 • Farmakokinetické aspekty léčiv
 • Dávkování pro specifické skupiny pacientů (neonatologie, pediatrie, geriatrie, poruchy funkce jater a ledvin aj.)
 • Interakce (vzájemné interakce mezi léčivy a interakce mezi léčivy s potravou nebo potravinovými doplňky)
 • Dostupnost léčivých přípravků
 • Nová léčiva ve stádiu klinického zkoušení
 • Související legislativa

Používaná literatura

LIC má přístup a využívá rozsáhlou oblast informačních zdrojů, a to jak v tištěné tak elektronické podobě. Pro zpracování dotazů prohledáváme bibliografické, plnotextové i faktografické databáze, které zahrnují: MICROMEDEX (AAPCC Codes in POISINDEX®, Alternative Medicine, DISEASEDEX™ General Medicine, DRUGDEX® System, Imprint Codes in Identidex®, Interaction Checking, POISINDEX® System, REPRORISK®), MARTINDALE, Medline, EMBASE, EBM Reviews (Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) Cochrane Register of Controlled Trials, ACP Journal Club), EBSCO, Proquest, ScienceDirect, Scopus, UpToDate, AISLP apod.; a vstupy na jednotlivá nakladatelství: Elsevier, Springer a Kluwer, John Wiley & Sons, Blackwell Synergy a ADIS apod. Z tištěných zdrojů jsou dostupné např. Martindale, Stockley’s Drug Interactions, British National Formulary (BNF), British national formulary for children (BNF–C), Rote Liste.

Tiskové zprávy

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS