Specializační odborná stáž – léková informatika (léková informační centra)

Lékové informační centrum (LIC) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové umožňuje v rámci specializačního vzdělávání, které odpovídá požadavkům vzdělávacích programů platných pro dané specializace, dvoudenní specializační odbornou stáž – léková informatika (léková informační centra). Stáž je určena pro farmaceuty (obor klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství) a lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a v řešení lékových problémů.

Vzhledem k intenzívní práci s různými cizojazyčnými informačními zdroji je potřebná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni pasivního porozumění odbornému textu.

Stáže pořádáme dle individuální dohody, obvykle několikrát ročně.

Termín nadcházející stáže: 8.−9. 6. 2020

Anotace stáže (2 dny)

Účastník bude seznámen s činností LIC, způsobem příjmu, zpracování a interpretace lékových dotazů. Dále bude seznámen s prací s bibliografickými databázemi (PubMed, Medline, Embase), vybranými faktografickými databázemi (Micromedex, Martindale, Lexicomp) a specificky zaměřenými informačními zdroji pro poskytování odpovědí na dotazy týkající se farmakoterapie dle principů medicíny založené na důkazu. Stáž však bude zaměřena i na běžné, v praxi využitelné a volně dostupné odborné informační zdroje a na základy interpretace publikovaných informací. Nedílnou součástí stáže je praktické vypracování lékového dotazu.

Informace ke stáži

Počet účastníků: max. 4
Kurzovné: 1-2 osoby na stáži = 2400,- Kč; více než 2 osoby na stáži = 1900,- Kč (platné od 1. 2. 2018)
Přihláška ke stažení: Přihláška na stáž (dokument Word)
Přihlašování na email ladovaka@faf.cuni.cz

Kontakty a bližší informace:

E-mail: lic@faf.cuni.cz

Lektoři:

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS