Specializační odborná stáž – léková informatika (léková informační centra)

Lékové informační centrum (LIC) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové umožňuje v rámci specializačního vzdělávání, které odpovídá požadavkům vzdělávacích programů platných pro dané specializace, dvoudenní specializační odbornou stáž – léková informatika (léková informační centra). Stáž je určena pro farmaceuty (obor klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství) a lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a v řešení lékových problémů.

Vzhledem k intenzívní práci s různými cizojazyčnými informačními zdroji je potřebná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni pasivního porozumění odbornému textu.

Stáže pořádáme dle individuální dohody, obvykle několikrát ročně.

Anotace stáže (2 dny)

Účastník bude seznámen s činností LIC, způsobem příjmu, zpracování a interpretace lékových dotazů. Dále bude seznámen s prací s bibliografickými databázemi (PubMed, Medline, Embase), vybranými faktografickými databázemi (Micromedex, Martindale, Lexicomp) a specificky zaměřenými informačními zdroji pro poskytování odpovědí na dotazy týkající se farmakoterapie dle principů medicíny založené na důkazu. Stáž však bude zaměřena i na běžné, v praxi využitelné a volně dostupné odborné informační zdroje a na základy interpretace publikovaných informací. Nedílnou součástí stáže je praktické vypracování lékového dotazu.

Informace ke stáži

Počet účastníků: max. 4
Kurzovné: 1-2 osoby na stáži = 2400,- Kč; více než 2 osoby na stáži = 1900,- Kč (platné od 1. 2. 2018)
Přihláška ke stažení: Přihláška na stáž (dokument Word)
Přihlašování na email ladovaka@faf.cuni.cz

Kontakty a bližší informace:

E-mail: lic@faf.cuni.cz

Lektoři:

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS