Úřední deska - Studijní oddělení

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, kombinovaná forma, v letním semestru ak. r. 2022/2023

Druhy a výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2022/2023

Období pro konání Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2022/2023

Období pro konání Průběžné státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2022/2023 – studijní program Pharmaceutical Sciences

Období pro konání Průběžné státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2022/2023 – studijní program Farmacie, Pharmacy

Předpokládané termíny výuky studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v kombinované formě pro zimní semestr ak. r. 2022/2023

Zveřejnění termínů státních rigorózních zkoušek

Období pro konání Průběžné státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2021/2022 – studijní program Farmacie, Pharmacy

Období pro konání Průběžné státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2021/2022 – studijní program Pharmaceutical Sciences

Období pro konání Státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2021/2022

Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu

Informace pro uchazeče o studium od ak. roku 2020/2021

Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby závěrečné práce

Rigorózní řízení

Opatření děkana č. 2014/08: Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS