Poklepání základního kamene druhé etapy stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové proběhne 7. 3. 2024

28.02.2024

Vizualizace Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Dne 7. března 2024 se uskuteční slavnostní ceremonie poklepání základního kamene stavby druhé etapy Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2).

Ceremoniálu, který začne v 10:00 hodin ve venkovním areálu Kampusu UK ve Zborovské ulici 2089 v Hradci Králové, se zúčastní představitelé vlády ČR, Univerzity Karlovy, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a další významní hosté. Tato část programu je otevřena pro širokou veřejnost.

Následně bude navazovat neveřejná část programu uvnitř budovy Univerzity Karlovy, kde proběhne tisková konference a dále diskuze pana premiéra se studenty a zaměstnanci obou hradeckých fakult Univerzity Karlovy.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude po dokončení výjimečnou stavbou svého druhu, zajistí podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů a umožní tak kvalitní výchovu špičkových odborníků, zejména farmaceutů, lékařů, zdravotních sester a specialistů na laboratorní diagnostiku.

PozvankaExterior_southeastExterior_northeast

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy si letos připomíná 55. výročí svého vzniku v roce 1969. Nabízí řadu atraktivních studijních možností, v češtině je to magisterský program Farmacie, bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční nebo kombinované formě a navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V angličtině je možné studovat magisterské programy Pharmacy a Pharmaceutical Sciences. Na fakultě studuje v pregraduálním studiu zhruba 1 400 studentů. Pro výuku studentů využíváme také vlastní Zahradu léčivých rostlin. V doktorském (Ph.D.) studiu je otevřeno 20 studijních programů. Farmaceutická fakulta UK je zároveň špičkovým výzkumným pracovištěm, patří mezi vědecky nejkvalitnější fakulty Univerzity Karlovy. Farmacie a farmakologie na Univerzitě Karlově se v žebříčku nejlepších univerzit „QS World University Ranking 2023 by subject“ umístila na děleném 151.-200. místě na světě.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy patří mezi nejlepší vzdělávací a výzkumné instituce v oboru lékařství v České republice. Vzdělává studenty v magisterských programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce a v bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence.  Na fakultě studuje ve všech studijních programech více než 1 800 studentů, z nichž asi pětina tvoří zahraniční posluchači. Každoročně na LF HK absolvuje více než 240 nových lékařů. Lékařům fakulta nabízí programy v rámci specializačního vzdělávání, dále programy pro zájemce o celoživotní vzdělávání a více než čtyřicet doktorských studijních programů. Fakulta se také věnuje biomedicínskému a klinickému výzkumu. Výuka a výzkum probíhají na 11 teoretických ústavech LF HK a 32 klinických pracovištích sdílených s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Projekt MEPHARED 2 navazuje na stavbu MEPHARED 1, která byla dokončena v roce 2015. Cílem projektu je přispět ke zvýšení počtu a kvality pracovníků pro výzkum a vývoj v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd a pro všechny druhy poskytované zdravotní péče obyvatelům ČR. Definovaného cíle lze dosáhnout především zatraktivněním a zkvalitněním vzdělávací a výzkumné činnosti obou fakult, což představuje hlavní účel tohoto projektu. V rámci projektu dojde k vybudování cca 18 150 m2 výukových a výzkumných prostor, celkem přibližně 63 450 m2 užitkové plochy v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části Kampusu UK se tak vytvoří jedinečné vzdělávací a výzkumné centrum, první takového typu v České republice, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi v bezprostředně sousedící Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti na Lékařské a Farmaceutické fakultě také studují.

Vizualizace Kampusu UK (autor: Bogle Architects s.r.o.) jsou k dispozici ke stažení zde.

 

Financování projektu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS