Poklepání základního kamene druhé etapy stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

07.03.2024

Zástupci Univerzity Karlovy, vlády ČR, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a další významní hosté dnes na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen druhé etapy stavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy (MEPHARED 2). Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Představitelé Univerzity Karlovy přivítali významné hosty v čele s předsedou vlády ČR prof. Petrem Fialou a ministrem školství doc. Mikulášem Bekem před první budovou Kampusu UK v Hradci Králové, která byla dokončena v roce 2015. Právě v prostoru vedle Fakultní nemocnice již rostou obrysy budov druhé etapy stavby kampusu. V rámci dostavby kampusu dojde k vybudování přes 40 tis. m2 čistých užitkových ploch pro výuku a výzkum a celkem více než 70 tis. m2 užitkové plochy v jedné lokalitě.

M2-poklepani-1M2-poklepani-2M2-poklepani-3M2-poklepani-4M2-poklepani-5M2-poklepani-6M2-poklepani-7M2-poklepani-8M2-poklepani-10M2-poklepani-11M2-poklepani-12M2-poklepani-13M2-poklepani-14M2-poklepani-15mephared2_billboard

Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávání zdravotnických odborníků i vědecké činnosti. Zájem o nabízené studijní programy, ať už Farmacii, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví nebo Ošetřovatelství, je mezi studenty stále vysoký. Nicméně současnou nevýhodou obou fakult je rozptýlení výukových a vědeckých pracovišť v několika budovách po celém Hradci Králové. Ke zkvalitnění výuky v minulosti bezesporu přispělo otevření Výukového centra Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2005, následované výstavbou první budovy zamýšleného kampusu s názvem MEPHARED 1 v roce 2015.

Výstavba nového společného kampusu je dlouhodobým cílem nejen obou fakult, ale i vedení UK. Spojením s již realizovanou první částí kampusu vznikne jedinečné centrum pro vzdělávání, výzkum a vývoj ve farmaceutických a medicínských vědách. Blízkost Fakultní nemocnice usnadní propojení teoretické výuky s klinickou praxí. Zjednoduší se rovněž spolupráce s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti současně studují na Farmaceutické a/nebo Lékařské fakultě UK. Unikátní kampus, první tohoto typu v České republice, tak umožní organizačně i prostorově propojit výuku zdravotnických oborů.

V menší Centrální budově budou sídlit děkanáty a technické zázemí obou fakult, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Výuková a výzkumná pracoviště budou v nově vystavěné větší Budově fakult, kde jsou navrženy nové posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, studentské laboratoře a praktikárny, ale také pitevny, společné vivárium, simulační centrum nebo lékárenský trenažér.

Potenciál obou fakult bude moci být snadněji využit i při řešení aktuálních problémů ve zdravotnictví, které souvisí se zvyšujícím se výskytem civilizačních chorob, stárnutím populace a vývojem nových léčiv jako jsou antituberkulotika a cytostatika, nových lékových forem, inovativních a citlivějších diagnostických postupů a bioanalytických metod.

„Z vlastních zkušeností dobře vím, kolik složitých jednání se musí úspěšně završit, aby se podobně rozsáhlý projekt stal skutečností. Mám velkou radost z toho, že pomoci mohla i vláda. Snadnější výstavbu klíčových stavebních projektů pro vzdělávání od začátku řadíme mezi svoje priority. Živé vědy, vývoj léčiv a biotechnologie, jsou obory, které se dnes rychle rozvíjejí a zlepšují kvalitu našeho života. Rozvoj zdravotnických či biomedicínských oborů a vzdělávání expertů, kteří v nich budou působit, je významná investice do naší budoucnosti. České univerzity zde určitě mají co nabídnout,“ uvedl předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c.

„Pro Univerzitu Karlovu je poklepání na základní kámen pavilonu MEPHARED 2 významným aktem. Rodí se zde zázemí, kde univerzita v dohledné době nabídne svým studujícím i celé akademické obci, a to nejen z Královehradeckého kraje, moderní výukový a výzkumný prostor pro oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd. Potenciál moderního pracoviště přiláká, věřím, řadu tuzemských a zahraničních studujících i nové zahraniční vědecké partnery a zajímavé projekty a výstupy zdejší činnosti tak přispějí k dalšímu rozvoji celé naší společnosti,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

„Snaha zajistit vyšší počty absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických a farmaceutických oborů je nutnou reakcí vysokých škol na zvýšenou společenskou poptávku po těchto profesích. Vzdělávání absolventů těchto oborů si také zaslouží zvýšenou podporu státu, která by však měla mít podobu kontraktového financování, kdy si stát na základě analýzy potřeb objedná u vysokých škol vzdělání nezbytného počtu odborníků klíčových profesí pro zajištění zdraví a bezpečí obyvatel a dalších strategických oblastí,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

„Společný projekt MEPHARED 2 Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové považuji za zásadní věc, zejména pro kvalitní pedagogickou a vědeckou činnost i mezinárodní spolupráci. Tento projekt je stejně jako řada dalších financován z Evropské unie z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy. Cílem investic a reforem NPO je nastartovat rozvoj, udržet krok. Je to šance posílit Česko a připravit se na budoucnost,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu doc. Ing. Marian Piecha Ph.D., LL.M.

„Společný kampus Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové poskytne oběma fakultám tolik potřebné moderní zázemí pro špičkovou výukovou a vědeckou činnost a pro další společensky prospěšné aktivity směrem k veřejnosti v rámci třetí role univerzity. Nové prostory umožní další rozvoj špičkového biomedicínského výzkumu v těsné kooperaci obou fakult, navýšení počtu studentů všech stupňů vysokoškolského vzdělání a v neposlední řadě také provázání stávajících i nových studijních programů mezi oběma fakultami. Oproti stávajícím, již dlouhodobě nevyhovujícím budovám navíc nový kampus nabídne i komfort v podobě prostor pro setkávání se, relaxaci či samostudium, jak je to běžné v kampusech nejkvalitnějších světových univerzit, mezi které se Univerzita Karlova nejen v oblasti medicíny a farmacie řadí,“ sdělil doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

„Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové, společný vysokoškolský kampus Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, pomáhá řešit nárůst požadavků k zajištění kvalitní moderní výuky, vědy a výzkumu obou institucí. Prostorové i organizační propojení obou institucí, s přímým napojením na Fakultní nemocnici Hradec Králové, v blízkém sousedství Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, významného partnera obou fakult, vytváří v jedné lokalitě jedinečné centrum výuky a výzkumu v oblasti lékařství, farmacie a biomedicínských věd, a bezprostřední propojení teorie s praxí,“ řekl prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové.

„Evropská komise vyjednala mimořádný plán investic ve všech členských zemích, aby došlo k oživení hospodářství po pandemii covidu i následné krizi po zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu. Věřím, že akademické centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové je příkladem dobře zvolené evropské investice do českého plánu hospodářské obnovy, stejně jako další dva plánované vysokoškolské kampusy v Praze a Brně. A že se České republice podaří vybudovat tři nové vysokoškolské areály – k radosti vědců, pedagogů i studentů,“ okomentoval Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Investice do vzdělání mladých lidí je tou nejlepší formou vynaložení jakýchkoliv, nejen veřejných, prostředků. Je nám proto společně ctí a potěšením mít možnost podílet se na takto významném projektu a přispět naší odborností, aby všechny nové budovy spolehlivě sloužily svému poslání a vytvořily ideální podmínky pro své uživatele,“ řekl za zhotovitele stavby „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“ Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva BAK stavební společnost, a.s.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude po dokončení v roce 2026 výjimečnou stavbou svého druhu, zajistí podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů a umožní tak kvalitní výchovu špičkových odborníků, zejména farmaceutů, lékařů, zdravotních sester a specialistů na laboratorní diagnostiku.

Web Kampusu Univerzity Karlovy: https://www.kampushk.cuni.cz/

Vizualizace budoucí podoby Kampusu UK (autor: Bogle Architects s.r.o.) jsou k dispozici ke stažení zde.

Fotografie z ceremoniálu poklepání základního kamene jsou k dispozici ke stažení zde.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy si letos připomíná 55. výročí svého vzniku v roce 1969. Nabízí řadu atraktivních studijních možností, v češtině je to magisterský program Farmacie, bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční nebo kombinované formě a navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V angličtině je možné studovat magisterské programy Pharmacy a Pharmaceutical Sciences. Na fakultě studuje v pregraduálním studiu zhruba 1 400 studentů. Pro výuku studentů využíváme také vlastní Zahradu léčivých rostlin. V doktorském (Ph.D.) studiu je otevřeno 20 studijních programů. Farmaceutická fakulta UK je zároveň špičkovým výzkumným pracovištěm, patří mezi vědecky nejkvalitnější fakulty Univerzity Karlovy. Farmacie a farmakologie na Univerzitě Karlově se v žebříčku nejlepších univerzit „QS World University Ranking 2023 by subject“ umístila na děleném 151.-200. místě na světě.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy patří mezi nejlepší vzdělávací a výzkumné instituce v oboru lékařství v České republice. Vzdělává studenty v magisterských programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce a v bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence.  Na fakultě studuje ve všech studijních programech více než 1 800 studentů, z nichž asi pětina tvoří zahraniční posluchači. Každoročně na LF HK absolvuje více než 240 nových lékařů. Lékařům fakulta nabízí programy v rámci specializačního vzdělávání, dále programy pro zájemce o celoživotní vzdělávání a více než čtyřicet doktorských studijních programů. Fakulta se také věnuje biomedicínskému a klinickému výzkumu. Výuka a výzkum probíhají na 11 teoretických ústavech LF HK a 32 klinických pracovištích sdílených s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Projekt MEPHARED 2 navazuje na stavbu MEPHARED 1, která byla dokončena v roce 2015. Cílem projektu je přispět ke zvýšení počtu a kvality pracovníků pro výzkum a vývoj v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd a pro všechny druhy poskytované zdravotní péče obyvatelům ČR. Definovaného cíle lze dosáhnout především zatraktivněním a zkvalitněním vzdělávací a výzkumné činnosti obou fakult, což představuje hlavní účel tohoto projektu. V rámci dostavby kampusu dojde k vybudování přes 40 tis. m2 čistých užitkových ploch pro výuku a výzkum a celkem přes 70 tis. m2 užitkové plochy v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části Kampusu UK se tak vytvoří jedinečné vzdělávací a výzkumné centrum, první takového typu v České republice, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi v bezprostředně sousedící Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti na Lékařské a Farmaceutické fakultě také studují.

Stavební náklady Centrální budovy činí necelých 900 mil. Kč včetně DPH, stavební náklady Budovy fakult dosáhnou hodnoty 5,2 mld. Kč včetně DPH. Dále bude pořízeno vybavení v hodnotě cca 1 mld. Kč včetně DPH. Centrální budova bude financována z programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Budova fakult se uchází o finanční podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť. S ohledem na aktuální výši získaných a přislíbených dotačních prostředků se Univerzita Karlova a její hradecké fakulty budou podílet na financování realizace výstavby a pořízení vybavení částkou zhruba ve výši 2 mld. Kč.

Autorem návrhu stavby a projektové dokumentace je společnost Bogle Architects. Generálním dodavatelem stavby je sdružení stavebních firem BAK stavební společnost, a.s., a SYNER, s.r.o.

Exterior_aerialExterior_eastExterior_entrance_yardExterior_northExterior_northeastExterior_southeastExterior_southwestInterior_atrium_CBInterior_atrium_FaFInterior_auditoriumInterior_board_roomInterior_department_corridorInterior_student_corridor

Univerzita Karlova

  • založena v roce 1348
  • 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)
  • 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců
  • 51 000 studentek a studentů
  • 8 000 absolventek a absolventů ročně
  • 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně
  • 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

 

Financování

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS