Cesta k pramenům Amazonky na Dni Zentivy

27.03.2024

26. března 2024 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil tradiční Den Zentivy. Jde o odpoledne, kdy se studentům a zaměstnancům fakulty představí významná osobnost z jiného vědního oboru.

den_zentivy_2024-01den_zentivy_2024-16den_zentivy_2024-15den_zentivy_2024-19den_zentivy_2024-11den_zentivy_2024-17den_zentivy_2024-22den_zentivy_2024-14den_zentivy_2024-27

Po úvodním slovu děkana doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. převzal slovo zástupce Zentivy a absolvent naší fakulty PharmDr. Jan Škrle. Představil společnost Zentiva jako významného zaměstnavatele v rámci České republiky i Evropy. Zdůraznil, že Zentiva není jen výrobcem generik, ale pyšní se také špičkovým výzkumem a vývojem.

Následovala prezentace Ing. Anety Beranové s příznačným názvem „Na stopě výpadků léčiv“. Manažerka Zentivy nás nechala nahlédnout do zákulisí přípravy výroby. Ukázala, jak funguje dodavatelsko-odběratelský řetězec ve farmaceutickém průmyslu a kde číhají rizika, která jsou nejčastější příčinou výpadků léčiv.

Odpoledne završil svým vystoupením prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., který přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

V přednášce „Amazonka: 23 let od objevu pramenů českými expedicemi“ se prof. Bohumír Janský ohlédl za historií svých cest do Jižní Ameriky. Výzkumem pramenů Amazonky se zabývá od roku 1990, kdy poprvé působil jako vysokoškolský učitel na dvou peruánských univerzitách. Během svého působení se seznámil s významným peruánským geografem prof. Carlosem Peñaherrerou, který mu pomáhal se shromažďováním materiálů z předchozích výprav, které hledaly prameny Amazonky.

Zajímavostí je skutečnost, že autorem jedné z prvních map Amazonky byl na konci 17. století jezuita českého původu Samuel Fritz, rodák z Trutnova a absolvent Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.

V roce 1999 proběhla expedice „Hatun Mayu 1999“, při níž byla pomocí geodetických metod změřena řeka Carhuasanta a označena za hlavní pramen Amazonky. Vzhledem k pochybnostem, které se tehdy objevily v zahraničním tisku, byla zorganizována česko–peruánská expedice „Hatun Mayu 2000“, při níž byly změřeny délky a plochy povodí dalších tří horských řek v pramenné oblasti Amazonky. Na základě výsledku obou předchozích expedic bylo konstatováno, že Amazonka nemá jediný pramen, ale jedná se o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera Chila v Západních Peruánských Andách. Zde pramení čtyři horské řeky – Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa a Sillanque – a po soutoku vytvářejí řeku Lloquetu. Poslední hydrologické výzkumy však znovu prokázaly, že hlavním pramenem Amazonky je řeka Carhuasanta.

Přednáška prof. Bohumíra Janského byla poutavá i zábavná zároveň. Na závěr se otevřela bohatá diskuse, v níž zazněla řada zajímavých dotazů z publika.

Součástí programu byl také stánek, kde společnost Zentiva prezentovala vědecko-technologický klastr PARC (Pharmaceutical Applied Research Center) i nabídku možností uplatnění našich absolventů.

Děkujeme a těšíme se za rok na další Den Zentivy!

Text: Ing. Josef Marek, Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
Foto: Ing. Jan Škop

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS