Závěrečná výjezdní konference projektu InoMed proběhla ve Studenci

26.06.2023

Ve dnech 8. a 9. června 2023 se uskutečnila závěrečná výjezdní konference projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (dále jen InoMed). Tento projekt, který je v posledním roce své realizace, si klade za cíl posílit výzkumnou spolupráci mezi Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, a dále rozvíjet dosavadní spolupráci s aplikační sférou.

obrazek-1aObrazek1

Místem konání konference se stal pension Trautenberk ve Studenci. Úvodního slova se ujal prof. Wsól, který jako garant projektu přivítal všechny přítomné a poděkoval všem zúčastněným za jejich dosavadní činnosti v projektu.

Následovalo zhodnocení průběhu řešení jednotlivých výzkumných záměrů. Slova se se svými prezentacemi postupně během obou dnů ujali vedoucí a zástupci vedoucí všech čtyřech výzkumných záměrů. Dále proběhla prezentace možné spolupráce našich partnerů z aplikační sféry. Za Oddělení klinické farmacie, Krajské zdravotní a.s. z Teplic vystoupila PharmDr. Kateřina Langmaierová se svou prezentací „Zkušenosti s problémy v racionální geriatrické farmakoterapii u komplexních geriatrických nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a novinky v zajištění klinicko-farmaceutických služeb v primární péči v České republice“. Dále navázal workshop s Mgr. Ivou Dolečkovou, Ph.D., nazvaný „Contipro – Výzkum, vývoj a možnosti spolupráce“. V pátek vystoupila mj. Ing. Eliška Žižková s prezentací „Different flavours of Immunoassays with Merck: Faster, safer and better solutions for drug Discovery“.

Dle kladných referencí účastníků závěrečné konference projektu InoMed lze usuzovat, že uspořádaná akce i celá realizace projektu měla pozitivní dopad na předávání zkušeností a navázání nových kontaktů mezi odborníky napříč zúčastněnými institucemi.

Text a foto: Ing. Petra Štěpánková
 

Tato konference byla podpořena projektem Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046) spolufinancovaného Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS