Pozvánka na XXV. sympozium klinické farmacie René Macha

19.10.2023

1. a 2. prosince 2023 v kongresových prostorech zámku Mikulov proběhne XXV. sympozium klinické farmacie René Macha s názvem Terapie v pediatrii a u kardiovaskulárních onemocnění. Konferenci pořádá Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

XXV. sympozium klinické farmacie René Macha

V oblasti pediatrie se můžete těšit na léčbu bolesti a onemocnění dýchacích cest a gastrointestinálního traktu, na léčbu kardiovaskulárních a neurosvalových onemocnění, paliativní péči nebo problematiku dětské revmatologie. V kardiovaskulární oblasti pak na individualizaci v terapii dyslipidémií, léčbu poruch rytmu a management lékových problémů antiarytmik nebo na adherenci k léčbě přímými perorálními antikoagulancii.

Kliničtí farmaceuti si pro Vás připravili interaktivní řešení lékových problémů v sekci e-DRBY I a II a stejně jako minulé roky nebude chybět blok novinek ve farmakoterapii (tentokrát zaměřený na oblast nefrologie) a posterová sdělení.

Připraveno je několik workshopů, které budou zaměřeny na řešení kazuistik pacientů s dyslipidémií, s onemocněním ledvin či dětských pacientů. V programu jsou také workshopy zabývající se využitím lékového záznamu při poskytování individuálních konzultací v lékárně nebo spoluprací farmaceuta a sestry při podávání léčiv pacientům v nemocnici. Chybět nebude ani workshop zaměřený na léčbu u pacientů s covid-19.

Více informací včetně registrace naleznete na našich nových webových stránkách: www.symposiumrenemacha.cz

Na setkání s Vámi a diskuzi aktuálních témat farmakoterapie se za programový a organizační výbor těší

Josef Malý a Martin Doseděl

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS