Výsledky nejnovějšího výzkumu v oblasti radiofarmak na Pracovních dnech radiofarmaceutické sekce ČSNM

06.06.2023

Ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2023 proběhly v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Pracovní dny radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny. Na této odborné akci, které se zúčastnilo téměř 100 pracovníků z klinických a akademických pracovišť z oblasti radiofarmacie, se fakulta podílela jako spolupořadatel.

RF-1RF-2RF-4RF-3RF-5

Konference, kterou slavnostně zahájil děkan fakulty doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., přinesla řadu odborných sdělení zaměřených na výsledky nejnovějšího výzkumu v oblasti radiofarmak. Prezentace byly zaměřeny i na uvedení moderních přístupů k přípravě radioaktivně značených léčiv, které se mohou uplatnit v klinické praxi na odděleních nukleární medicíny již v blízké budoucnosti.

Mezi přenášejícími bylo i několik kolegů ze Skupiny klinické a molekulární farmakoterapie, kteří prezentovali výsledky vědeckého bádání dosažené na Farmaceutické fakultě UK. O tom, že jejich přednášky odborné publikum zaujaly, svědčí ocenění postgraduální studentky naší fakulty PharmDr. Anny Ďurinové za nejlepší prezentaci v rámci konference.  

Ze společenské části programu vyvolala velmi pozitivní ohlasy exkurze účastníků konference do Zahrady léčivých rostlin, kterou moderovala Ing. Anežka Chlebková. Na velmi úspěšném průběhu konference se za fakultu organizačně podíleli členové kolektivu Radioizotopových laboratoří v čele s prof. Františkem Trejtnarem, pracovníci Centra informačních technologií a Investičního a provozně-technického oddělení.

Text: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Foto: Mgr. Igor Tichý

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS