Úspěchy středoškoláků v celostátním kole SOČ s pracemi vzniklými pod vedením odborníků na Farmaceutické fakultě UK

28.06.2023

Ve dnech 15. – 18. 6. 2023 proběhlo v Plzni celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Tohoto finálního kola se zúčastnilo sedm studentů, jejichž práce vznikaly pod vedením odborníků z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

 • Vojtěch Belada s prací Matematické modelování vlivu léčiva na průběh virové infekce na buněčné úrovni
  (vedoucí práce: Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D.)

 • Štěpán Boudyš s prací Alkaloidy Zephyrantes candida (Lindl.) Herb. (Amaryllidaceae) a jejich neuroprotektivní aktivita
  (vedoucí práce: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.)

 • Barbora Burešová s prací Alternativní formulace podání 5-fluoruracilu do kůže
  (vedení práce: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. a prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.)

 • Klára Coufalová s prací Obsah ženšenu v komerčně dostupných doplňcích stravy
  (vedení práce: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.)

 • Marek Kalvoda s prací Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami
  (vedení práce: doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. a Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.)

 • Kristýna Mališková s prací Příprava experimentálního modelu pro testování protidestičkových u pacientů s diabetes mellitus a screening nových perorálních antidiabetik
  (vedení práce: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.)

 • Pavlína Žižková s prací Interakce vybraných složek cigaretového kouře s koagulačními enzymy in vitro
  (vedení práce: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.)

F_0300_A00_6601SOC_2023_69F_0297_A00_6598

Marek Kalvoda v oboru Zdravotnictví zvítězil. Kromě Ceny ředitele Fyziologického ústavu AV za 1. místo získal také Cenu MŠMT a nominaci na účast v soutěži České hlavičky.

Práce studenta Marka Kalvody probíhala pod vedením doc. RNDr. Lucie Korecké, Ph.D. ze skupiny imunochemie Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Mgr. Zuzany Svobodové, Ph.D. z Pracovní skupiny biologických a lékařských věd prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D.

Cílem práce bylo ověřit možnosti využití molekul aptamerů v imunochemické detekci vybraných biologicky aktivních proteinů (biomarkerů), a jejich porovnání s obvykle využívanými protilátkami (imunoglobuliny). Pomocí vybraných imunoanalytických metod byly studovány interakce aptamer – biomarker a protilátka – biomarker. Cílem bylo verifikovat a zhodnotit specifitu interakcí těchto molekul a ověřit využitelnost aptamerů pro případnou klinickou detekci proteinových biomarkerů jako vhodné alternativy protilátek. Jako modelový biomarker byl použit lidský epididymální protein 4 (HE4), který je mimo jiné ve vysoké míře exprimován v tkáni vaječníků v důsledku maligního zvratu. Pro studium interakcí byly využity specifické anti-HE4 protilátky třídy IgG a odpovídající molekuly aptameru (anti-HE4) konjugované s biotinem. Vybrané metody studia interakcí zahrnovaly imunoblot/dot-blot a Affiblot s kolorimetrickou a chemiluminiscenční detekcí a polyakrylamidovou gelovou elektroforézu (SDS-PAGE).

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Text: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Foto: Pořadatelé SOČ, www.soc.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS