Uskutočnil sa Veletrh bioanalytiky a farmacie 2023, najväčšie podujatie zamerané na pracovné príležitosti

04.05.2023

19. 4. 2023 prebehol na Farmaceutickej fakulte UK už 5. ročník Veletrhu bioanalytiky a farmacie organizovaný Spolkem českých studentů farmacie. Veľtrh je určený najmä pre študentov vyšších ročníkov farmaceutických a bioanalytických programov.

Veletrh zahájila pani prodekanka, profesorka Lucie Nováková, a následne mali možnosť jednotlivé spoločnosti prezentovať svoju činnosť formou krátkych prednášok. V priebehu celého dňa mali zároveň študenti možnosť sa v koridore fakulty oboznámiť až s 25 vystavovateľmi z rôznych spektier farmácie. Tradičné miesto mali lekárne, ale počtom alternatív ich prevážili farmaceutické firmy, farmakovigilačé spoločnosti, spolky či nemocnice. Nechýbalo ani predstavenie možnosti uplatniť sa na pôde Farmaceutickej fakulty UK v postgraduálnom štúdiu.

Veletrh zakončil dekan fakulty, doc. Jaroslav Roh, losovaním tomboly, do ktorej jednotlivé spoločnosti prispeli cennými darmi. Veríme, že si z tohoto dňa odnášajú študenti rozšírené obzory, zistili, aké rôzne kariérne príležitosti ich po absolvovaní fakulty čakajú a vystavovatelia vedeli osloviť perspektívnych kandidátov na neobsadené pracovné pozície. 

baf_web-1baf_web-2baf_web-3baf_web-4baf_web-5baf_web-6baf_web-7baf_web-9baf_web-8

Text: Patrik Marián Sudický, Spolek českých studentů farmacie
Foto: Ing. Jan Škop
Video: PATKA filmové studio

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS