Fakulta hostila setkání odborníků a intenzivní kurz v rámci edukačního projektu OEMONOM

07.08.2023

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy koordinuje edukační projekt 8 evropských univerzit OEMONOM (Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use), jehož hlavním cílem je příprava studijních materiálů zaměřených na přírodní látky. Studijní materiály jsou určené nejen odborníkům, ale také studentům biomedicínských oborů i laické veřejnosti.

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové byl 19. června 2023 zahájen program propagačním setkáním projektu OEMONOM. Tato akce přilákala 20 zahraničních výzkumníků/akademických pracovníků z mimopartnerských zemí projektu – z Polska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Srbska, Chorvatska a Ukrajiny, a také z jiných institucí v partnerských zemí, např. University of Chieti-Pescara v Itálii a University of Coimbra v Portugalsku. Dalšími hosty bylo 15 českých účastníků z různých oblastí – lékárníci, akademičtí pracovníci, výzkumníci, představitelé farmaceutického průmyslu i laické veřejnosti.

Akci zahájil prof. Přemysl Mladěnka, garant projektu, který představil projekt OEMONOM s důrazem na téma vitaminů. Jeho další prezentace se zaměřila na nové objevy v oblasti vitaminu K. V poslední dopolední části programu pak prof. Mladěnka s účastníky diskutoval také o dalších možnostech spolupráce v rámci programu Erasmus+ Kooperativní partnerství. Odpolední část zahájil svým online vstupem děkan fakulty, doc. Jaroslav Roh, který nemohl být na akci přítomen osobně. Praktickou ukázku připravených materiálů k vitaminu A předvedl účastníkům dr. Alejandro Carazo.

meeting-oemonon6meeting-oemonon5meeting-oemonon3meeting-oemonon7meeting-oemononmeeting-oemonon2

Ve stejný den, tj. pondělí 19. června 2023, byla zahájena také další aktivita organizovaná v rámci projektu OEMONOM. Tou byl intenzivní kurz pro studenty, který probíhal od 19. do 24. června 2023 v prostorech fakulty. Účastníky kurzu byli studenti z partnerských univerzit. Celkem se jednalo o 16 studentů, vždy dva z každé instituce. Z University v Pětikostelí přijel jeden student z Keni, za Univerzitu Karlovu se účastnila jedna studentka ze Slovenska a jedna studentka z Íránu. Ostatní studenti pocházeli ze stejných zemí jako jejich domovské univerzity.

První den proběhl společný program s propagačním setkáním a studenti tak měli příležitost osobně potkat další odborníky z oblasti přírodních látek. Další dny už byly věnovány přednáškám, testům a diskusím na téma vitaminů. Celková délka přednášek byla téměř 13 hodin (13 x 60 minut). K tomu proběhly 2 doprovodné přednášky (reaktivní formy kyslíku a nukleární receptory) v délce trvání téměř 3 hodiny. Testy a diskusemi nad získanými vědomostmi strávili studenti dalších přibližně 5,5 hodin.

Přednášky zahrnovaly témata všech 13 známých vitaminů (tj. vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, H(B7) a K). Přednášejícími byli zástupci českého týmu projektu – prof. Přemysl Mladěnka, doc. Jana Pourová, dr. Marie Vopršalová, dr. Alejandro Carazo, dr. Eduard Jirkovský a dr. Marcel Hrubša, doc. Iva Boušová a také zástupce slovenského partnera projektu - doc. Marek Máťuš.

Organizátoři připravili i zajímavý společenský program, aby se zahraniční studenti dověděli více o Hradci Králové a České republice.

Studenti hodnotili celý kurz velmi pozitivně. Jejich reakce jsou uvedeny na webové stránce projektu.

 

Text a foto: OEMONOM CZ team


Projekt je podpořen programem Erasmus+, Klíčová aktivita 2.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS