MEPHARED 2 zahajuje výstavbu

14.08.2023

Druhá etapa výstavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) zahajuje realizaci. Dne 7. 8. 2023 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je registrována pod identifikačním číslem 133D241000017.

Exterior_northExterior_southeastInterior_atrium_FaFExterior_northeast

Vítězem veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ se stala „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“. S vítězným dodavatelem stavby byla uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 9. 8. 2023.

Dne 11. 8. 2023 bylo předáno staveniště MEPHARED 2 generálnímu dodavateli stavby. Společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové tak vstoupil do realizační fáze.

Text: Ing. Jitka Matějíčková, Ph.D.
Foto: Bogle Architects

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS