LXIX. sympozium z historie farmacie a křest Lékárnických pohádek v Kuksu

29.06.2023

V sobotu 24. června 2023 se v prostorách Českého farmaceutického muzea na Hospitálu Kuks – v Sále Václava Ruska – uskutečnilo již LXIX. sympozium z historie farmacie. Ve dvou blocích zaznělo sedm přednášek, které měly vysokou odbornou úroveň. V úvodním referátu přiblížil PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D. lékárnu U Jednorožce v Praze jako aktéra společenského života v Praze v průběhu dvou století před druhou světovou válkou. JUDr. Filip Plašil a PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D. představili závěry svého výzkumu historické lékárny v Polné.

kuks-7kuks-3kuks-1

Po prvním bloku přednášek měli účastníci sympozia jako vůbec první návštěvníci příležitost prohlédnout si novou instalaci tzv. Věříšovy sbírky – nedávné akvizice souboru lékárnických nádob z celého světa. Okolnosti získání tohoto souboru přiblížila výkladem vedoucí Českého farmaceutického muzea Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Druhou část programu otevřela PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. přednáškou o medu jako farmaceutické surovině, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. se dále zabýval vývojem názvosloví léčiv, jeho postupným podléháním legislativním a jiným pravidlům. Robert Jirásek pak prezentoval další část svého seriálu přednášek vycházejících z mapování farmaceutik v nefarmaceutických muzeích v ČR. Závěrečný příspěvek patřil PhDr. Danielu Dědovskému, Ph.D., který představil osobnost farmaceutky a spisovatelky Marie Kubátové v kontextu dobových folkloristických koncepcí.

Poslední příspěvek byl skvělým přechodem následujícímu dění – křtu nového vydání pohádkové knihy Marie Kubátové. Knihu Lékárnické pohádky – Heřmánková víla vydala Farmaceutická fakulta UK prostřednictvím Českého farmaceutického muzea s novými ilustracemi Lucie Talaber. V prostoru historické „barokní lékárny“ v Kuksu za účasti hostů, mezi nimiž byl děkan FaF UK doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., emeritní děkan FaF UK doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc., prezident České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Berdychová, uvedl knihu do života emeritní děkan FaF UK prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Samotný „křest“ proběhl stylově heřmánkovými květy.

Knihu bude možné zakoupit v Českém farmaceutickém muzeu.

Text: Mgr. Ladislav Svatoš
Foto: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. a Mgr. Jiří Kotlář

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS