GA ČR projekt řešený doc. Hofmanem hodnocen jako vynikající

31.07.2023

V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 20-20414Y s názvem „Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence“ hodnocen stupněm „vynikající“.

PTX_4520_PS.jpg
Tým Výzkumné skupiny nádorové farmakologie podílející se na řešení projektu.

Hlavním řešitelem projektu na Farmaceutické fakultě UK byl doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. z Katedry farmakologie a toxikologie, projekt byl řešen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 jako juniorský. Juniorské projekty byly určeny pro vynikající mladé vědecké pracovníky. Cílem projektu bylo popsat interakce nových cílených nízkomolekulárních léčiv určených pro léčbu nádorů prsu a plic s ABC lékovými efluxními transportéry/biotransformačními enzymy a definovat jejich roli ve fenoménu mnohočetné lékové rezistence.

Dle vyjádření předsednictva GA ČR bylo v projektu dosaženo mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

GA ČR zároveň projevila zájem o spolupráci s doc. Hofmanem v rámci členství v hodnotících panelech GA ČR a rovněž o možnost propagace výsledků jeho výzkumu na webových stránkách GA ČR.

Tímto se připojujeme k blahopřání k dosaženým výsledkům a přejeme doc. Hofmanovi hodně úspěchů v jeho další práci.

Text: Ing. Martina Doležalová
Fotografie: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS