Čtyřnásobný úspěch na konferenci IC FIA v Marseille

15.06.2023

Přednášet o svém výzkumu na mezinárodních konferencích by mělo patřit k jednomu z cílů každého akademika. Za velmi úspěšnou účast na mezinárodní konferenci lze považovat, když na pozvání organizátorů prezentujete „keynote“ přednášku. Ale čtyři keynote přednášky (každá 40 minut) přednesené prof. Petrem Solichem, doc. Hanou Sklenářovou, doc. Petrem Chocholoušem a dr. Burkhardem Horstkotte na konferenci 22nd International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques v Marseille, Francie (28. května – 2. června 2023) poukazují na vysokou mezinárodní úroveň pracovní skupiny SIA Group hned v několika směrech v oboru průtokových analytických technik.

f3f1f2

Tématy těchto přednášek byly pokročilé extrakce a separace v průtoku, automatizace několika kroků úpravy vzorku metodou Lab-In-Syringe, či využití nanovláken v analýze. Během konference jsme dále diskutovali možnosti rozšířené spolupráce se současnými partnery z Japonska, Portugalska, Polska, Rakouska a navázali nové kontakty s kolegy z Francie. Snažili jsme se i o zviditelnění Farmaceutické fakulty UK a webového tutoriálu „Programmable Flow Injection Analysis“ zaměřeného právě na průtokové analytické metody, který hostuje na webu naší fakulty.

Text: Kolektiv Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Foto: Archiv KACH

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS