České farmaceutické muzeum zdigitalizovalo další dva rukopisy

15.09.2023

V digitální knihovně Manuscriptorium jsou nově přístupné další dva dokumenty z fondů Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Badatelé mohou využít již druhou matriku Hlavního grémia lékárníků v Praze, která obsahuje záznamy o lékárnách a jejich majitelích v Čechách v období 1799-1862.

12

Neméně zajímavá je druhá kniha, Miracula chimici seu Chrisosophiae vulgo risus sardonii německého alchymisty a ezoterika Johanna Baptisty Großschedela (1577 – po 1631). Jde o mladší opis původního díla, sepsaného v letech 1618 – 1622. Tato práce není ve veřejných databázích a dalších informačních zdrojích známá a je tak možné, že se jedná o jediný dochovaný exemplář.

Uvedená díla byla restaurována a digitalizována s podporou programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury ČR. České farmaceutické muzeum každý rok úspěšně žádá o dotace v tomto programu od roku 2019 a celkem již digitalizovalo osm vzácných rukopisů ze svých fondů.

Všechny digitalizované dokumenty Českého farmaceutického muzea jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

Text: Mgr. Ladislav Svatoš
Foto: České farmaceutické muzeum

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS