Bulletin děkana – 6/2023

27.09.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Rohstojíme na prahu nového akademického roku a já přeji celé naší fakultě, všem jejím zaměstnancům, studentům i absolventům, aby byl co nejúspěšnější. Speciálně bych chtěl na fakultě přivítat naše nové studenty a popřát jim mnoho úspěchů ve studiu. Především těm v 1. ročníku programů Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví radím nepodcenit první měsíce studia a průběžně se připravovat na výuku a na zkoušky, obzvlášť v předmětech, ve kterých by se vyskytly nějaké nejasnosti či problémy se zvládnutím učiva. Zkouškové období přijde velmi rychle a v něm už bývá na dohánění restů pozdě. V tomto akademickém roce navíc začíná pro 1. ročníky platit novinka, a to kontrola plnění studijních povinností již k 1. březnu! I z tohoto důvodu prosím, nenechte si utéct začátek semestru, množství učiva bude s časem jen přibývat. Rád stále dokola a při všech příležitostech opakuji, že nic by nám učitelům fakulty neudělalo větší radost, než kdyby všichni studenti zvládli své studijní povinnosti a úspěšně dostudovali! Záleží jen na Vás, jak budete ke studiu přistupovat a věnovat se mu.

Během prázdninových měsíců došlo k několika významným událostem. Na prvním místě musím zmínit zahájení výstavby našeho nového Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kam bychom se v roce 2026 měli spolu s Lékařskou fakultou v HK kompletně přestěhovat. Dne 11. 8. jsme předali staveniště vítěznému dodavateli stavby, společnosti MEPHARED – BAK & SYNER, a již nyní můžeme sledovat intenzivní práce na louce u první budovy Kampusu v sousedství Fakultní nemocnice HK. Situace s financováním stavby není stále plně dořešena, a tak vedení naší univerzity a obou fakult čeká ještě řada jednání s představiteli vlády ČR, resp. příslušnými ministerstvy. Již na začátku září navštívil naše fakulty ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, aby se osobně informoval o situaci s výstavbou našeho kampusu.

Dále bych chtěl moc pogratulovat naší absolventce PharmDr. Ivone Cristina Igreja Sá, Ph.D., ze skupiny prof. Petra Nachtigala, která získala prestižní cenu Dimitrise N. Chorafase udělovanou ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem nejlepšímu absolvujícímu doktorandovi v daném roce! Jsem pyšný na to, že paní doktorka je již třetím laureátem této ceny na Farmaceutické fakultě UK z celkem devíti oceněných absolventů Univerzity Karlovy. Další úspěch si připsal nový člen Katedry biofyziky a fyzikální chemie Dr. Eugen Hruška, jehož projekt PRIMUS „Kvantitativní predikace metabolismu léku“ byl přijat k financování. Oběma kolegům děkuji za skvělou reprezentaci fakulty! Poděkování patří i všem navrhovatelům a spolunavrhovatelům celkem 12 projektů Agentury pro zdravotnický výzkum a dále třem týmům vedeným doc. Petrou Matouškovou, prof. Petrem Pávkem a prof. Daliborem Šatínským, které se ucházejí o podporu v rámci Univerzitních výzkumných center UNCE!

Na závěr mi dovolte poděkovat všem studentům a zaměstnancům fakulty, kteří se v končícím akademickém roce zapojili do propagace naší fakulty a studia na ní. Mám opravdu velkou radost, kolik větších či menších akcí jsme v loňském roce uspořádali, či se jich zúčastnili! Jen namátkou zmíním Veletrh vědy, Vědafest, Dny otevřených dveří, široké spektrum aktivit v rámci Juniorské Univerzity Karlovy, exkurze studentů středních škol na FaF, výjezdy našich studentů na střední školy, veletrhy Gaudeamus v České republice i na Slovensku, Na Karlovku, Víkend otevřených zahrad a další akce na ZLR, a konečně i vystoupení našich pracovníků v rozhlase či televizi, ať už krátce s expertízou na dané téma či v rámci odborně-popularizačních pořadů. A již 6. 10. nás čeká další významná propagační akce, a to Noc vědců, letos poprvé přímo v prostorách Farmaceutické fakulty UK v ulici Akademika Heyrovského. Organizátoři v čele s paní proděkankou Lucií Novákovou připravili velmi atraktivní program. Neváhejte proto sdílet tuto pozvánku a přispět tak k šíření dobrého jména fakulty.

Děkuji a přeji úspěšný akademický rok 2023/2024!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS