Bezmála půl miliardy na špičkový výzkum léčiv pod vedením Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

09.11.2023

Nový projekt Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, s názvem ,,Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách“ (NETPHARM), se zařadil mezi TOP 26 projektů, které budou finančně podpořeny z programu OP JAK (MŠMT). Svým umístěním na 14.-16. místě v konkurenci nejprestižnějších výzkumných center zastupuje 1 ze 3 podpořených projektů Univerzity Karlovy. Farmaceutická fakulta, jako žadatel projektu, společně s partnery Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Výzkumným centrem CEITEC, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obhájila výzkumnou kvalitou pozici špičkové vědecko-výzkumné instituce. Navazuje tak na úspěšně realizované projekty excelentního výzkumu, které se zaměřovaly na zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik (EFSA-CDN) nebo excelentní výzkum v separačních analytických vědách (STARSS).

Věda

Cílem projektu NETPHARM je vytvořit integrovanou výzkumnou síť translačního vývoje pokročilých terapií a systémů pro podávání léčiv skrze synergistické propojení významných institucí základního a translačního výzkumu. Přední odborníci, v čele s prof. Petrem Pávkem z Farmaceutické fakulty UK, budou spolupracovat na vývoji inovativních technologií v oblasti farmaceutických, biomedicínských a komplementárních věd s využitím nejmodernějších výzkumných postupů a metod, včetně např. nástrojů bioinformatiky a umělé inteligence. Silný aplikační i terapeutický potenciál projektu přinese vývoj nových pokročilých léčiv nebo drug delivery systémů/formulací na bázi lipidických nebo polymerních nanočástic, nanotechnologií a biotechnologií uplatněných v nových modelech translační medicíny nebo diagnostických prostředcích, které by mohly výrazně zlepšit životy zranitelných skupin pacientů. Těmi jsou například těhotné ženy, farmakorezistentní, obézní, steatotičtí, geriatričtí pacienty nebo pacienti se selháním ochranných bariér. Výzkum pokrývá širokou škálu interdisciplinárně propojených oborů, směřujících k praktickému využití v medicíně, od farmaceutické a analytické chemie, kterou povede prof. Kateřina Vávrová, přes farmakologie a toxikologie pod vedením prof. Františka Štauda nebo nové systémy pro doručování léčiv a formulace s garancí doc. Martina Hrubého z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů bude pod vedením doc. Daniely Fialové. Příležitost k vedení vlastního výzkumného záměru získá i vědec z řad juniorů dr. Tomáš Smutný v oblasti pokročilých in vitro a in silico přístupů ve vývoji léčiv.

Projekt je plánován na čtyři roky s celkovým rozpočtem 495,5 mil. Kč, jeho realizace bude zahájena v následujícím roce, v březnu r. 2024.

Úspěšné projekty výzvy OP JAK Špičkový výzkum významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Více aktuálních informací ze dne 6. 11. 2023 je uvedeno zde: Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun – OP JAK.

K tomuto velkému úspěchu srdečně gratulujeme!

Text: Ing. Martin Hubáček a Mgr. Martina Kopecká Jurčeková

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, je spolufinancován Evropskou unií.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS