Setkání zástupců vedení farmaceutických fakult a univerzit

15.11.2022

Tradiční pracovní setkání zástupců vedení farmaceutických fakult a univerzit se v letošním roce odehrálo na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 3. – 5. listopadu 2022 a zúčastnili se ho zástupci vedení Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity veterinářského lekárstva a farmácie Košice a naší Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

f1f2f3

Setkání bylo zahájeno komentovanou prohlídkou dominanty Hradce Králové – Bílé věže, poté následovala pracovní večeře. Druhý den začal pracovním jednáním na Zahradě léčivých rostlin, kde také proběhla komentovaná prohlídla zahrady a poté prohlídka naší fakulty. V rámci odpoledního programu se zástupci vedení přesunuli do sálu Václava Ruska v Hospitálu Kuks, kde probíhala odpolední část jednání a prohlídka expozic Českého farmaceutického muzea zvaná „Kouzlo apatyky“ a „Z apatyky do fabriky“.

V rámci jednání byly prodiskutovány otázky propagace farmaceutických fakult, stavby kampusů Mephared a Masarykovy univerzity, zájmu studentů o studium programu Farmacie, možnosti studijních programů a další.

Setkání bylo zakončeno exkurzí v Pivovaru Beránek a společnou večeří.

Text a foto: Ing. Zuzana Toufarová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS