Prof. František Švec obdržel nejvýznamnější české ocenění udělované v oboru analytická chemie

13.04.2022

Cena Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie je od roku 2014 udělována Ústavem analytické chemie AV ČR, v.v.i. (ÚIACH) těm vědeckým pracovníkům, kteří svou prací významnou měrou přispěli k rozvoji v oblasti analytické chemie. Dosud bylo uděleno pouze pět medailí. První z nich obdržel sám profesor Janák, další tři pak obdrželi zasloužilí pracovníci ÚIACH. Poslední, pátá medaile, byla letos v březnu vůbec poprvé udělena vědci, jenž nikdy nepracoval v brněnském ÚIACH. Za svou vědeckou práci ji obdržel profesor František Švec z Farmaceutické fakulty UK. Toto významné ocenění mu bylo uděleno za jeho dlouhodobý a značný přínos v rozvoji oboru analytické chemie. Profesor Švec je nejcitovanějším pracovníkem Univerzity Karlovy a čtvrtým nejcitovanějším vědcem v České republice, a to v rámci všech oborů!

prof. Švec

Profesor Švec pravidelně publikuje ve významných časopisech. V oboru analytické chemie publikoval 45 prací v časopise Analytical Chemistry (IF 6,685; D1) vydávaném American Chemistry Society. Další práce byly publikovány v časopisech Science (1 práce, IF 41,84; D1), Advanced Functional Materials, (3 práce, IF 18,808; D1), Small (2 práce,13,281; D1), Chemistry of Materials (10 prací, IF 9,811; D1), Trends in Analytical Chemistry (6 prací, IF 9,801; D1), Sensors and Actuators B (2 práce, IF 7,100; D1), a další. Je též autorem tří knih a 75 patentů, z nichž řada byla licencována do Japonska, Německa, Velké Británie, USA, a Slovinska. Podrobnější informace se můžete dočíst v CV.

Cena Jaroslava Janáka

Ústav analytické chemie AV ČR představuje jediné specializované analytické pracoviště Akademie věd v ČR. Podle databáze CERGE-EI publikuje UIACH nejvíce článků v oboru Analytické chemie v kategorii D1 (hodnoceno dle IF i AIS). Je potěšující, že výsledky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) jsou v rámci publikování v D1 časopisech ve stejném oboru hned na druhém místě za UIACH. V kategorii publikací v prvním kvartilu Q1 je naše fakulta dokonce na prvním místě. I tyto dlouhodobě vynikající výsledky, na kterých nese svůj podíl Janákovou medailí oceněný profesor Švec, spolu s výbornými výsledky v oboru Organická chemie, přispěly k tomu, že v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy z roku 2021, byla oboru „Chemistry“ v rámci FaF UK udělena nejvyšší možná známka „A“.

Autoři: Kolektiv KACH
Foto: Archiv KACH 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS