Pozvánka na soutěž Mistrovství magistraliter přípravy, 31. 3. 2022

17.03.2022

Mistrovství

Milé studentky, milí studenti,

Spolek českých studentů farmacie ve spolupráci s Katedrou farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK a společností Fagron, a.s. vás zvou na soutěž Mistrovství magistraliter přípravy. Toto Mistrovství vám umožní zúročit svou zručnost a nabyté znalosti z oblasti přípravy léčivých přípravků, které jste získali na praktických cvičeních a seminářích z předmětů Farmaceutická technologie I. a II., popřípadě během praxe v lékárně či při studiu oboru Diplomovaný farmaceutický asistent.

O soutěži

Soutěž v celkové délce dvě hodiny zahrnuje ověření jak teoretických znalostí z lékových forem v podobě vypracování krátkého znalostního testu, tak praktických dovedností při zhotovování dvou léčivých přípravků, kde se bude dbát především na dodržování postupů lege artis, vzhled či adjustaci přípravků.

Kdy se soutěž koná?

  • ve čtvrtek 31. 3. 2022 v čase 15:00-17:30. Vyhodnocení bude probíhat pravděpodobně po 18 hodině

Kde se bude soutěž konat?

  • Katedra farmaceutické technologie FaF UK (laboratoře 2005 a 2050)

Kdo se může přihlásit?

  • studenti, kteří mají zapsaný povinně volitelný předmět Nemocniční příprava léčivých přípravků
  • studenti se specializací v oblasti farmaceutické technologie
  • ostatní studenti 4. a 5. ročníku
  • kdokoliv se zájmem o problematiku magistaliter přípravy

Akce je určena pouze pro studenty Farmaceutické fakulty UK!

Jak se do soutěže přihlásit?

  • klikni na tento odkaz a vyplň registrační formulář, přihlašování bude možné do 25. 3. 2022

Co si přinést s sebou?

  • kalkulačku, pracovní plášť a přezuvky, znalosti z farmaceutické technologie a dobrou náladu

Budeme se na vás těšit!

Za organizátory celé akce srdečně zdraví

Patrik Marián Sudický, Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS