Odešla doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.

27.04.2022

doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.V pátek 22. dubna 2022 ve večerních hodinách zemřela na následky agresivního zhoubného onemocnění dlouholetá členka naší akademické obce doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.

Kateřina Macáková se narodila v roce 1980 ve Vysokém Mýtě. Po absolvování Gymnázia v Jaroměři nastoupila na Institut tropického a subtropického zemědělství (dnes Fakulta tropického zemědělství) České zemědělské univerzity v Praze, který v roce 2004 úspěšně zakončila. Posléze pokračovala v doktorském studiu na Farmaceutické fakultě UK pod vedením prof. RNDr. Lubomíra Opletala, CSc. Ještě v průběhu svého doktorského studia (v roce 2007) se zapojila do výuky předmětů Farmaceutická botanika a Poznávání léčivých rostlin. Také začala spolupracovat s výzkumnou skupinou prof. PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. na tématech, kterým se poté, v průběhu své profesní kariéry, intenzivně věnovala. V roce 2011 úspěšně ukončila doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Biologická aktivita vybraných taxonů hub z oddělení Ascomycota a Basidiomycota.

Za svoji relativně krátkou kariéru dosáhla řady významných úspěchů, které přispěly k rozvoji Farmaceutické fakulty UK. V roce 2012 získala prestižní cenu Mladého vědce institutu Danone za nejlepší práci v oboru výživy za svou práci ve velmi kvalitním časopise Food Chemistry (Macáková et al., Iron reductionpotentiates hydroxyl radicalformationonly in flavonols). V následujících letech pokračovala ve výzkumu nových přírodních chelátorů biogenních kovů a nových protidestičkových léčiv. Neopustila ani téma alkaloidů. Řada jejích prací byla publikována ve velmi prestižních časopisech, např. prvoautorská práce Macáková et al. The influence of alkaloids on oxidative stress and relatedsignalingpathways. ve Free Radical Biology and Medicine (2019). Ve stejném roce úspěšně obhájila svou habilitační práci v oboru Farmakognozie nazvanou Přírodní látky potenciálně využitelné v prevenci a léčbě některých chronických onemocnění. V roce 2020 vyhrála v konkurzu na místo vedoucího Katedry farmakognozie. Výrazně se zapojila do výukové činnosti na této katedře a významně tak přispěla k rekonstrukci profilových předmětů. V minulém roce se podílela na přípravě spojení Katedry farmakognozie a Katedry farmaceutické botaniky do jednoho pracoviště. V poslední době intenzivně pracovala na obohacení výuky Farmakognozie v rámci evropského projektu OEMONOM (Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biologicalactivity and use; Látky přírodního původu, jejich zdroje, biologické účinky a použití – volně přístupné výukové materiály).  Za svou kariéru opublikovala celkem 59 odborných článků, jejichž citační ohlas dosáhl více jak 1000 citací (H-index: 19).  Byla také školitelkou 18 diplomových a 2 rigorózních prací a vedla dvě studentky doktorandského studia.

Doc. Kateřina Macáková byla nejen velmi pracovitá, kompetentní vědkyně a pedagožka, ale i skvělý člověk. Bude nám chybět její vždy přátelský, přívětivý, ochotný a milý přístup ke všem kolegům i studentům. O její dobré povaze svědčí i to, že přes velké pracovní vytížení měla krásnou, pohodovou, fungující rodinu. Byla maminkou dvou malých dcer. Její předčasný odchod je těžkou ztrátou pro nás všechny.

Věnujme jí v naší mysli tichou vzpomínku.

Text: spolupracovníci z výzkumné skupiny Kardiovaskulární farmakologie a toxikologie a Katedry farmakognosie a farmaceutické botaniky; manžel Ing. Marek Macák

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS