Proběhla debata odborníků na téma „Duševní zdraví studentů“

13.10.2022

V pondělí 10. října 2022 se v sále kina Bio Central v Hradci Králové konal kulatý stůl – debata odborníků na téma „Duševní zdraví studentů“, jehož pořadatelem byla Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.

Foto

Tuto akci, která byla velmi dobře připravena, moderovala vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Lékařské fakulty UK, Ing. Pavla Sedlářová. Debata byla určena nejen pro studenty hradeckých vysokých škol, ale také pro středoškolské studenty, účastnit se mohli i další zájemci. V úvodu se představili odborníci ze tří hradeckých vysokoškolských pracovišť, každý desetiminutovým vystoupením. Hovořili o zaměření svojí práce a případné možnosti jejího využití pro duševní zdraví studentů. V panelu vystupovali psychologové MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. a MUDr. Julie Hadašová (Pedagogicko-psychologická poradna při LF UK v Hradci Králové; psychoterapie), MUDr. Petr Hrubeš (Psychiatrická klinika FN HK; klinická psychoterapie), doc. Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové; psychologie v oblasti přípravy učitelů) a prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, fytoterapie, nutraceutika).

Po tomto vstupu měli přítomní studenti možnost podat prostřednictvím mobilních telefonů odpovědi na promítané dotazy a svoje vlastní otázky. Z respondencí vyplynuly poznatky, které je možné tušit, zejména u generace Z: tlak sociálních sítí, požadavek na výkon, zásah rodiny do života studenta, mnohé inkoherence mezi představou a realitou současné doby, ale také nesoulad plynoucí z pedagogického procesu, resp. vztahu vyučující-student, který je stále na školách tabuizován. Všechny tyto faktory ústí do významné úrovně stresu, s nímž se studenti často obtížně vyrovnávají. Překvapivě velký zájem jevili studenti lékařské fakulty o využití produktů z léčivých rostlin, ať už formou fytofarmak nebo nutraceutik, a vznikl dokonce návrh na uspořádání podobné akce zaměřené pouze na toto téma.

Tato akce byla hodnocena velmi pozitivně jak pořadateli, tak přítomnými studenty, kteří v části volné diskuse vyjádřili svoje názory a kladli dotazy, někdy zcela osobní. Vyplynula z nich důležitá fakta, některá z nich jsou stále pod povrchem vysokoškolského života. V blízké budoucnosti však bude nutné je racionálně řešit, především sociální dimenzi vztahu student-pedagog, která však není záležitostí pouze vysokých škol.

Text: Lubomír Opletal
Fotografie: Archiv Oddělení propagace a vnějších vztahů LF UK v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS