Cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii za publikaci v oboru toxikologie

12.07.2022

Cena

Během 70. česko-slovenských Farmakologických dnů v Bratislavě (22. - 24. 6. 2022) obdržela Mgr. Hana Horáčková cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii za publikaci v oboru toxikologie.

V práci s názvem „Effect of Selected Antidepressants on Placental Homeostasis of Serotonin: Maternal and Fetal Perspectives“ (Horáčková Hana, Karahoda Rona, Červený Lukáš, Váchalová Veronika, Ebner Ronja, Abad Cilia, Štaud František, Pharmaceutics, IF= 6,32) autoři přichází s dosud nepopsaným mechanismem, jakým může užívání antidepresiv těhotnými ženami narušovat placentární homeostázu serotoninu a tím narušit vývoj plodu. Tato publikace je důležitým pilířem pro studium efektu chronického podávání antidepresiv v těhotenství na monoaminovou placentární homeostázu, v kterém výzkumná skupina Placenta in Health and Disease aktuálně pokračuje.

Text: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Foto: Archiv
Mgr. Hany Horáčkové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS