Proběhla 12. Postgraduální a Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

07.02.2022

Ve dnech 1. a 2. února 2022 proběhla na Farmaceutické fakultě 12. Postgraduální a Postdoktorandská vědecká konference, která byla díky současné epidemiologické situaci organizována v hybridním formátu s využitím platformy Microsoft Team. Účastníci přednášeli jak z poslucháren na fakultě, tak i online z blízkých i vzdálených míst. Tímto se mohli zúčastnit konference i mladí vědci, kteří jsou na zahraničních stážích, nebo v zahraničí pobývají. Konference byla tradičně zahájena společnou sekcí, během které vystoupili prof. Des Richardson z Griffith University v Brisbane, Austrálie a prof. Pavel Kočovský z Univerzity Karlovy. Obě přednášky byly působivé a jistě motivační, i když obě byly sledovány většinou účastníků online.

72341659

Vlastní konference byla rozdělena do šesti sekcí: Bioorganická a farmaceutická chemie; Klinická a sociální farmacie; Biochemie, Farmakologie a toxikologie; Farmaceutická analýza a bioanalytická chemie; Farmakognozie a toxikologie přírodních látek; a Farmaceutická technologie. Přestože se i letos zúčastnili konference prakticky jen mladí vědci z naší fakulty, je počet 120 přednášek velmi vysoký. Bez ohledu na množství přednášek v jednotlivých sekcích a hybridní formát, byla úroveň prezentací a diskusí vždy vysoká. Ocenit je tedy třeba pečlivou přípravu na prezentace i předsedající jednotlivých sekcí.

V sekci Farmaceutická analýzy a bioanalytické chemie byli Českou farmaceutickou společností ve spolupráci s firmou Chromservis oceněny tři nejlepší prezentace (Mgr. Dmytro Kosolapov, Mgr. Martin Novák a Mgr. Dorota Turoňová).

Věříme, že konference byl pro všechny účastníky přínosem, zdrojem inspirace a motivací do další vědecké práce a nastavila laťku pro nadcházející ročníky.

Text a foto: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

 

Tato konference byla podpořena projektem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN ) reg č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS