Pátek 18. 6. 2021 patřil workshopu Kapalinová chromatografie v proteomice

24.06.2021

V pátek 18. června 2021 se pod záštitou projektu STARSS - Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 (Specialized Team for Advanced Research on Separation Science), Proteomické sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a s podporou firmy Pragolab s.r.o., uskutečnil na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK workshop "Kapalinová chromatografie v proteomice".

Pátek 18. 6. 2021 patřil workshopu Kapalinová chromatografie v proteomice

Hlavní náplní workshopu byly dva hodinové příspěvky PharmDr. Juraje Lenča, Ph.D., v rámci kterých byly diskutovány fundamentální aspekty kapalinové chromatografie s důrazem na separaci proteinů a peptidů. Praktická část workshopu zahrnovala plnění špiček pro extrakce na tuhé fázi v malých objemech a počítání důležitých parametrů spojených s kapalinovou chromatografií velkých molekul. Na úvod workshopu představil zahraniční host Erik Verschuuren ze společnosti Evosep Biosystems inovativní systém pro nanokapalinovou chromatografii s integrovaným přečištěním vzorků pomocí jednorázových kolonek. V rámci dalších krátkých sdělení se účastníci seznámili s netradičním využití kapalinových chromatografů pro online štěpení proteinů a se základy multidimenzionálních separací v proteomice.

020304

Workshopu, který probíhal hybridní formou, se zúčastnilo 40 účastníků z celé ČR. Zpětné ohlasy účastníků workshopu byly velmi pozitivní. Pro zájemce budou materiály z workshopu k dispozici na stránkách Proteomické sekce.

Text a fotografie: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

 

Workshop Kapalinová chromatografie v proteomice byl podpořen projektem STARSS,
reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, spolufinancovaného z OP VVV.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS