Opatření vlády ČR s účinností od 30. ledna 2021

01.02.2021

Od 30. ledna 2021 dochází k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Důvodem k přijetí nových opatření je nepříznivý vývoj epidemie a hrozba rozšíření nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 na českém území. Změny se týkají především pravidel pro volný pohyb osob a také omezení v oblasti maloobchodu a služeb. Pro naše potřeby dále vyjímáme:

  • doporučení při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95,
  • zpřísňují se pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky,
  • ubytování v případě služebních cest – pouze pro osoby, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele,
  • změna v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19 – od 1. 2. 2021 se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny.

Plné znění dokumentů je k dispozici v tomto odkazu.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS