Aktuální pravidla a omezení platná k 1. 10. 2021

01.10.2021

Aktuální pravidla a omezení

 • akreditované vzdělávání všech stupňů (přednášky, semináře, praktická cvičení)
  • bez prokazování bezinfekčnosti
  • studenti povinné zakrytí dýchacích cest, pokud nejsou usazeni
  • pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání bez povinného zakrytí dýchacích cest
  • zejména v případě přednášek a většího množství osob v místnosti však apelujeme na neočkované studenty a studenty bez potvrzené bezinfekčnosti, aby měli po celou dobu výuky nasazený respirátor
 • zápisy a zkoušky (všechny druhy)
  • bez prokazování bezinfekčnosti
  • zkoušející i zkoušený bez povinného zakrytí dýchacích cest v případě rozestupů osob 1,5 m
 • akademické obřady (promoce, sponze)
  • při celkovém počtu do 20 osob bez prokazování bezinfekčnosti, v případě vyššího počtu je nutné bezinfekčnosti prokazovat
  • povinné zakrytí dýchacích cest
 • neakreditované vzdělávání – CŽV, U3V apod.
  • při celkovém počtu do 20 osob bez prokazování bezinfekčnosti, v případě vyššího počtu je nutné bezinfekčnosti prokazovat
  • povinné zakrytí dýchacích cest
 • aktivity externích subjektů (pronájmy, přednášky apod.)
  • při počtu do 20 osob bez prokazování bezinfekčnosti, v případě vyššího počtu je nutné bezinfekčnosti prokazovat
  • povinné zakrytí dýchacích cest
 • připomínáme, že ve společných prostorách fakulty stále platí pro zaměstnance i studenty povinnost zakrytí dýchacích cest
 • osoby vstupující do prostor fakulty nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19

Prokazování bezinfekčnosti

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem

i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Samotesty

V bufetu, nacházejícím se v 1. patře jižní budovy Farmaceutické fakulty UK je možné pořídit samotesty za nákladovou cenu.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS