Aktuálně po vyhlášení nového nouzového stavu

28.02.2021

V tuto chvíli přednostně vybíráme z usnesení vlády ČR č. 200, že provoz vysokých škol je omezen nadále tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na: a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob, c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Omezení vzdělávací činností vysokých škol tak zůstává beze změny.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS