Středoškolští studenti z našich Fakultních škol na online přednáškách Farmaceutické fakulty UK

23.04.2020

Online výuka

Středoškolští studenti z Fakultních škol Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy se zapojili do ONLINE přednášek z Patologické fyziologie doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D.

První přednáška na psychiatrické téma Úzkost, poruchy osobnosti a vybrané psychózy proběhla 21. 4. 2020 a prostřednictvím aplikace Skype se jí zúčastnilo 89 středoškolských studentů. Na jejím úvodu se posluchači formou prezentace fotografií seznámili s naší fakultou, jejím zaměřením a možnostmi studia. Velice je zajímalo, jaký výzkum zde probíhá.

Druhá online přednáška, tentokrát na téma Nemoci GIT a jejich prevence, proběhla 22. 4. 2020. Té se zúčastnilo 105 posluchačů, především z gymnázií z Tišnova, Jihlavy, Prahy, Klatov, Jaroměře, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a Rakovníku. Po skončení přednášek následovaly četné dotazy. Studenti s některými řediteli a výchovnými poradci ocenili skutečnost, že jsme jediná fakulta, která jim v tento náročný čas nabídla možnost účastnit se zajímavých přednášek a blíže poznat akademickou půdu Karlovy Univerzity. Vyjádřili i zájem, zda by bylo možné v této aktivitě pokračovat i v době, kdy se situace vrátí do běžného života.

Do projektu Fakultní školy se může zapojit jakákoliv střední škola. Podrobnosti najdete zde.

Studentům středních škol nabízíme také Farmaceutický korespondenční seminář. Jedná se o několik sad úloh, které připravují vysokoškolští studenti pro středoškoláky se zájmem o farmacii, chemii, biologii, ale i další obory, které jsou součástí studia na Farmaceutické fakultě UK. Středoškoláci vypracují odpovědi na zadané úkoly a odešlou je elektronicky organizátorům, kteří úlohy opraví, obodují a v daný termín zveřejní autorské řešení úloh.

Text: Marcela Jeřábková
Ilustrační foto: Shutterstock

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS