Pevnostní objekt Pajkrova flošna by mohl brzy sloužit jako studentské centrum

03.08.2020

V současné době ožívá myšlenka zrekonstruovat pevnostní objekt Pajkrova flošna, který se nachází v jižní části centra Hradce Králové.

Objekt, vybudovaný ve 2. polovině 18. stolení, který sloužil jako součást hradeckého opevnění, patří městu a dosud jej jako sklad využívá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že je objekt ve značné fázi degradace, započaly přípravné práce na jeho revitalizaci, s cílem otevření krajského studentského networkingového centra.

01_Pajkrova_flosna02_Pajkrova_flosna03_Pohled_ze_Zahrady_lecivych_rostlin04_Pohled_ze_stresni_zahrady_v_popredi_sbirkovy_sklenik

V současné době se městu Hradec Králové podařilo získat dotaci na zpracování projektových dokumentací, a následně se bude město ucházet o dotaci na samotnou rekonstrukci, jejíž celkové náklady se odhadují na 71 mil. Kč bez DPH. Financování projektu by mohlo být zajištěno finančními prostředky v rámci Strategie ITI, hradecko-pardubické aglomerace.

Provozovatelem objektu by měla být nadále Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, která plánuje aktivně spolupracovat s dalšími hradeckými či krajskými partnerskými institucemi. V rámci provozu projektu by mohly být zajištěny aktivity jako jsou např. vzdělávací a vědeckovýzkumné přednášky či semináře, mezinárodní konference a další networkingové aktivity sloužící k předávání zkušeností s aplikační i veřejnou správou. Rovněž se počítá se zasídlením studentských spolků, asociací či pořádání dalších kulturně společenských setkání. Projekt by měl cílit i na širší veřejnost, a to např. prostřednictvím akcí spjatých s Juniorskou univerzitou či Univerzitou třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání. Provoz počítá i se zajištěním stravovacích potřeb v interiéru objektu i na nově vybudované letní terase.

Objekt je situovaný v těsné blízkosti Zahrady léčivých rostlin, která je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, jejíž součástí je i např. sbírkový skleník a střešní zahrada. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely, kterou může rovněž navštívit široká veřejnost. Nové využití rekonstruovaného pevnostního objektu by tak navázalo na úspěšně revitalizovanou Zahradu léčivých rostlin.

Cílem je pozitivní propagace vysokoškolského vzdělávání a vědeckovýzkumných poznatků, nejen pro akademickou, ale i širší veřejnost, přičemž v Hradci Králové doposud toto místo vhodné nejen pro odborná, ale i přátelská neformální setkání, chybí.

Další informace včetně vizualizací objektu najdete v tiskové zprávě Magistrátu města Hradec Králové.

 

Text a fotografie: Ing. Martin Hubáček

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS