Krizová opatření platná od 28. 10. 2020

27.10.2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 přijala nová krizová opatření, a to usnesením č. 1102/2020 (úplné znění) a 1103/2020 (úplné znění).

Vyhlášením uvedených usnesení nebyla dotčena usnesení regulující činnost a výuku na vysokých školách, jakož i ubytování studentů na kolejích, tedy zejména usnesení vlády ČR č. 997 a 1022/2020.

 

Těmito opatřeními se: 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou

  1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
  2. výkonu povolání, 
  3. výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
  4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,  

v době od 5:00 do 20:59 platí dosavadní režim (zákaz volného pohybu s výjimkami dle usnesení vlády)

 

II. nařizuje i nadále 

  1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště,
  2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, se stanovenými výjimkami 

Omezení volného pohybu osob nedopadá na studium na vysoké škole a praktická výuka bude nadále probíhat.

Vláda s účinností od středy 28. 10. 2020 nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

Dalším usnesením se upřesňuje zákaz prodeje a poskytování služeb v provozovnách, provoz ubytovacích zařízení se stanovenými výjimkami a další dle znění usnesení.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS