Krizová opatření platná od 12. 10. 2020

09.10.2020

Vláda ČR se 8. října 2020 usnesla na dalších omezeních, jež se týkají pandemie covid-19. Činnosti naší fakulty se týkají zejména následující výňatky:  

Usnesení č. 997

S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. omezuje

  • … provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů

Usnesení č. 996

S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje

  • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
  • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování…

Zde naleznete plné znění dokumentů.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS