Věda pod širým nebem

09.09.2019

Už po šesté se první středu v září uskutečnil Festival vědy, který se každoročně koná v Praze na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici. Letošní ročník vědecké laboratoře a technologického parku pod širým nebem se nesl ve znamení „Vědy v profesích“. Celkový počet návštěvníků přesáhl neuvěřitelných osmnáct tisíc. Ve sto šestnácti stáncích představili své expozice a pokusy tradiční vystavovatelé, mezi které patří Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola ekonomická v Praze, vybrané ústavy Akademie věd ČR a další instituce.

Jedním z vystavovatelů byla také Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Na našem stánku se mohli zájemci seznámit s klíčovými disciplínami, bez kterých se moderní farmacie neobejde. Pomocí interaktivních ukázek byly návštěvníkům přiblíženy principy chromatografie a izolace DNA. Mohli si vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi mastí, krémem a gelem, rozpoznat léčivé byliny, připravit vzorek pro analýzu, nebo se stát lékárníkem a vybrat správnou medikaci pro řešení konkrétních zdravotních obtíží, jako je rýma, kašel, bolest hlavy, či průjem.

FV1FV2FV3FV4FV5FV6

Věříme, že jsme FaF UK důstojně reprezentovali a přiblížili jsme činnost a poslání fakulty i farmaceutů širší veřejnosti. Závěrem bych ráda poděkovala všem studentům a zaměstnancům FaF UK, kteří se na akci podíleli a podporovali ji. Jmenovitě především studentům doktorského studia a zaměstnancům fakulty PharmDr. Kateřině Breiterové, Ph.D. (Katedra farmaceutické botaniky), Bc. Ondřeji Kerestešovi, Mgr. Kateřině Plachké, Jakubu Eduardovi Syřínkovi (Katedra analytické chemie), PharmDr. Martinu Ambrožovi, Ph.D. (Katedra biochemických věd) a PharmDr. Daniele Hulcové, Ph.D. (Katedra farmakognosie), kteří FaF UK prezentovali přímo na Vítězném náměstí.

Text a foto: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS