Mezinárodní symposium Joint Meeting on Medicinal Chemistry se vydařilo

18.07.2019

Od čtvrtka 27. 6. do neděle 30. 6. 2019 se konal v České republice v Praze, v hotelu Pyramida, 11. ročník mezinárodního symposia „Joint Meeting on Medicinal Chemistry“ (JMMC). Setkání farmaceutických chemiků bylo organizováno u příležitosti 50. výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Sekcí syntetických léčiv ČLS JEP a UOCHB AV ČR pod záštitou Evropské federace pro medicinální chemii ve spolupráci s firmou Guarant, s.r.o.

Letošní konference JMMC navázala na více než dvacetiletou tradici vědeckých setkání, která se konají každé dva roky ve členských evropských zemích. Více než 150 farmaceutických chemiků ze 17 evropských zemí, dále z Turecka, Tchaj-wanu, Japonska, Jižní Koreje, Kanady a USA vyslechlo 9 plenárních, 16 klíčových přednášek a 7 krátkých sdělení. Velkým příslibem do budoucnosti byla vysoká účast studentů. Důležitou součástí konference byla diskuse u vystavených 94 plakátových sdělení. Pozornost byla věnována pokrokům ve vývoji léčiv v hlavních terapeutických oblastech, především se týkala nových léčiv ze skupiny antivirotik, antineoplastik, léčiv Alzheimerovy choroby, nových protizánětlivých, antiprotozoárních molekul, popř. nově vyvíjených antibakteriálně aktivních sloučenin. Největší pozornost mezi účastníky po zásluze vzbudila zvaná plenární přednáška Dr. Tomáše Cihláře, vicepresidenta pro virologii firmy Gilead Sciences, San Francisco Bay Area, USA, který účastníky konference seznámil s nově vyvíjeným léčivem remdesivir proti viru Ebola - Discovery and Development of Antiviral Therapeutics for Emerging and Neglected Viral Infections.

jmmc1jmmc2jmmc3IMG_20190630_140053

Farmaceutická fakulta UK byla vzorně reprezentována nejenom panem děkanem prof. Tomášem Šimůnkem, který přivítal účastníky ve čtvrtek 27. 6. odpoledne, ale i členy přípravného výboru (prof. Vinšová, prof. Doležal, doc. Krátký, Dr. Kučerová, Dr. Zitko) a dalšími aktivními účastníky z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy a Katedry organické a bioorganické chemie. Organizátorům se podařilo připravit příjemný doprovodný program, např. vystoupení studentské jazzové skupiny DiJazzTivy, či společenský večer ve Velké klášterní restauraci na Strahově.

Poděkování patří také sponzorům akce Advion Ltd., Interchim, Bentham Science, ChemPubSoc Europe, ČSCH, IOCB Tech a projektu EFSA-CDN, bez jejichž podpory by nebylo možno na tak vysoké úrovni toto mezinárodní symposium zorganizovat. Nelze opomenout a nepochválit profesionální podporu ze strany Guarant, s.r.o. Všichni účastníci odjížděli do svých domovů velmi spokojeni, získali mnoho cenných informací a navázali nové vědecké kontakty. Příští setkání farmaceutických chemiků JMMC bude hostit slovenská Bratislava v červnu 2021.

Za organizátory

prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. a prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS