Setkání absolventů a přátel školy u příležitosti 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se vydařilo

22.10.2019

V sobotu 19. 10. 2019 v 10:00 začal bohatý program Dne otevřených dveří pro absolventy a přátele školy ve všech prostorách fakulty. Návštěvníci si prohlédli výstavy „50 let Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ a „Historie a současnost kateder a pracovišť Farmaceutické fakulty“. Velký zájem byl o prohlídku budovy nového Kampusu, kde sídlí dvě katedry. Na Zahradě léčivých rostlin pak návštěvníci hojně využili komentované prohlídky. Rovněž zbrusu nová publikace „Sborník k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové“ se těšila velké pozornosti. Sobotní program byl vhodně doplněn promítáním filmů z historie i současnosti fakulty v posluchárně A („Kino Retro“), posluchárně B („Studentské kino“), posluchárně C („Kino Současnost“) a v budově nového Kampusu. Zajištěny byly i komentované prohlídky ve Farmaceutickém muzeu v areálu hospitálu Kuks.

Odpoledne se konalo setkání s vedením fakulty a diskusní panel „Historie, současnost a perspektivy farmaceutických věd, praxe a školství“.

BBB_9528BBB_9546BBB_9550BBB_9554BBB_9584BBB_9601BBB_961820191019_090541BBB_9679

Zlatým hřebem sobotních oslav byl slavnostní večer ve společenském a kulturním centru Petrof Gallery. Moderátorkou večera byla naše absolventka PharmDr. Jana Doleželová. Po zahajovacích projevech pana děkana prof. Šimůnka a JMR prof. Zimy následovalo předání medailí předním osobnostem fakulty.

030405080916121315

Večer byl zakončen koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a bohatým rautem. Neformální část večera byla provázena hudbou fakultní skupiny DiJazzTiva.

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách oslav 50 let fakulty; v první řadě samozřejmě členům organizačního výboru, ale i dalším zaměstnancům a studentům.

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Fotografie: Marcela Jeřábková a archiv FAF

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS