Pozvánka na Farmaceutickou fakultu na přednášky v rámci festivalu Týden vědy

21.10.2019

Přednášky pro veřejnost v rámci Týdne vědy

V rámci vědeckého festivalu Týden vědy Vás zveme 11. 11. 2019 od 10:00 hodin na přednášky pro veřejnost do budovy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ulice Akademika Heyrovského. Přijďte si poslechnout a prodiskutovat zajímavá témata.

Kdy a kde

11. 11. 2019, 10:00 - 12:00 hodin

Posluchárna C, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapku najdete zde).

Současná role farmaceuta ve zdravotní péči a v řešení problémů spojených se stárnutím populace

Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost

Stárnutí populace představuje v současné době vážný společenský, ekonomický i zdravotnický problém. Celá 1/4 obyvatel Evropy je starší 60 let a tento poměr se bude nadále zvyšovat.

V rámci přednáškového dopoledne se návštěvníci dozví více o příčinách a důsledcích stárnutí populace a jeho vlivu na ekonomiku a zdravotní péči. Na konkrétních příkladech bude prezentována role farmaceuta v prevenci a řešení problémů spojených nejen se stárnutím obyvatelstva.

Přednášející

 • PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
  Je absolventem Farmaceutické fakulty UK, kde nyní pracuje jako odborný asistent na Katedře sociální a klinické farmacie a současně působí jako lékárník asistent. Vyučuje předměty Ekonomika a management farmaceutické praxe a Sociální farmacie. Zabývá se problematikou farmakoterapie v geriatrii.

 • doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
  Je absolventem Farmaceutické fakulty UK, na které vede Katedru sociální a klinické farmacie. Výzkum provádí ve farmakoepidemiologii a klinické farmacii (publikováno 60 odborných prací a 90 abstrakt). Současně vykonává praxi klinického farmaceuta ve Fakultní nemocnici v Motole.

 • PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
  Působí na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK a jako klinický farmaceut v Nemocnici Šumperk. Zabývá se klinickou farmacií, farmaceutickou péčí a bezpečností léčiv. K hlavním výzkumným směrům patří bezpečná farmakoterapie a možnosti individualizace léčby v revmatologii

Den otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme 27. 11. 2019 na Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Více informací...

Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova

Odpoledním programem navazuje na Den otevřených dveří 27. 11. 2019. Chcete se zúčastnit vysokoškolského studia s přednáškami na atraktivní témata a stát se na jeden den vysokoškolským studentem a získat první plusové body k přijímacím zkouškám? Více informací...

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS