Zemřel prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

05.09.2018

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.Dne 2. září 2018 zemřel prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc., Dr. h. c. Semmelweisovy univerzity v Budapešti, dlouholetý učitel a emeritní profesor naší fakulty. Narodil se 11. 2. 1928 v Bohumíně, v letech 1949–51 absolvoval studium farmacie na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce 1969 přišel do Hradce Králové na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, o jejíž vznik se sám nemalou měrou zasloužil. V prvních dvou desetiletích její existence působil ve funkci proděkana a vedoucího Katedry organizace a řízení farmacie. Celý svůj profesní život zasvětil především etablování a rozvoji nové vědecké disciplíny – sociální farmacie, jeho vědecký zájem byl upřen také do problematiky lékárenství a dalších oblastí.  Jako první farmaceut v české historii se stal profesorem organizace a řízení zdravotnictví (1979). S fakultou zůstal jako externí učitel a člen oborových rad spjat i po svém odchodu do důchodu v roce 1993.

Prof. Solich byl aktivním členem České farmaceutické společnosti ČLS JEP, v jejímž čele stál v letech 1986–1990. V roce 2016 mu Společnost udělila Medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

V nedávné době se prof. Solich také angažoval v oblasti práv seniorů a důstojného stáří: v letech 2002–2008 předsedal Svazu důchodců ČR, dále působil v Radě seniorů ČR a Radě vlády pro seniory.

Všichni, kdož jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

 

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy Farmaceutické fakulty UK a předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Kolektiv Katedry sociální a klinické farmacie a Českého farmaceutického muzea

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS