Studentský výměnný program Twinnet/Threenet

31.10.2018

Twinnet je zahraniční Team mobility project, jehož cílem je posílit mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými členy EPSA asociace. Jedná se o vzájemnou výměnu skupiny 10 - 15 studentů ze dvou či více partnerských zemí, kteří stráví několik dní v hostující zemi. Tam mají možnost seznámit se s novými přáteli, poznat rozdílnou kulturu a systém vzdělávání. V naší modifikaci se jednalo o Threenet, tedy spojení tří zemí – České republiky, Francie a Portugalska.

První ze tří částí proběhla v Portugalsku, konkrétně ve městě Porto. Naši přátelé nás hostili na začátku dubna. Během pěti dní strávených v tomto malebném městě jsme měli možnost seznámit se s tamní farmaceutickou fakultou, se systémem jejich výuky, navštívit institut vzdělávání a v neposlední řadě se zúčastnit několika soft-skillových tréninků.  To samé jsme měli možnost zažít a poznat během druhé části výměnného projektu, která se konala v městě Clermont-Ferrand ve Francii koncem září.

Foto

Třetí a zároveň poslední část projektu proběhla v České republice ve dnech od 10. do 14. října 2018. Naše zahraniční přátele jsme uvítali ve městě Hradec Králové, kde strávili první dva dny. Poté jsme s nimi zamířili do Prahy, kde jsme společně strávili další tři dny nabité edukačními i volnočasovými aktivitami.

V rámci celého výměnného programu měli studenti možnost navštívit farmaceutické fakulty v hostujících zemích, podívat se do muzeí farmacie nebo se zúčastnit velmi zajímavých exkurzí do farmaceutických firem a ústavů, zabývajících se například distribucí léčiv, výzkumem rakoviny nebo radioterapií. Součástí edukačního programu byly také EPSA trainingy na téma Critical thinking a Emotional intelligence. Samozřejmě nechyběly ani prohlídky měst a významných památek, výlety do okolní přírody a v neposlední řadě ochutnávání tradičních jídel.

Myslím, že mohu za všechny říct, že všechny tři části Threenetu jsme si velmi užili. Poznali jsme mnoho nových přátel, jejich kulturu, způsob studia v jednotlivých zemích a získali množství informací týkajících se nejen farmacie. Doufám, že se příští ročník vyvede minimálně tak dobře jako ten letošní.

Text: Josef Kunrt, Spolek českých studentů farmacie

           

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS