Polsko-Česká konference II. FA&CE 2018

13.07.2018

Ve dnech 25. - 27. června 2018 se v prostorách Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové uskutečnila Polsko-Česká konference II. FA&CE 2018 zaměřená na dvě analytické metody – průtokové metody (Flow Analysis) a kapilární elektroforézu (Capillary Electrophoresis) – podporovaná výzkumným projektem STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách). Konference zaměřená na širokou škálu moderních přístupů a aplikací v obou zmíněných metodách byla připravena ve spolupráci se zahraničním partnerem Univerzity Karlovy – Jagelonskou Univerzitou v Krakově, Polsko.

Třídenní konference byla zahájena oběma předsedajícími, prof. Petrem Solichem, FaF UK, a prof. Pawłem Kościelniakem, Jagelonská Univerzita, a dále pokračovala přednáškami pozvaných renomovaných zahraničních vědců: Prof. Spas Kolev, University of Melbourne, Austrálie, Prof. Víctor Cerdà, University of Balearic Islands, Španělsko, Prof. Ana María García Campaña, University of Granada, Španělsko, Prof. Andras Guttman, University of Debrecen, Maďarsko, Prof. Dr. Gerhard K. E. Scriba, University of Jena, Německo; řady polských, amerických, thajských, španělských a portugalských vědců, a členy týmu STARSS a vědců z Farmaceutické fakulty -  Prof. František Švec, Doc. Hana Sklenářová, Dr. Burkhard Horskotte, Dr. Petr Chocholouš, Dr. Pavel Jáč a Dr. Ivana Horstkotte Šrámková. Dále byly součástí programu i dva workshopy s praktickými ukázkami a diskusí na téma automatizace v analytické laboratoři, využití 3D tisku v laboratoři, chirální separace s využitím kapilární elektroforézy a využití software pro predikci a simulaci separací v kapilární elektroforéze. Velký zájem o oba workshopy poukázal na velmi aktuální témata a přinesl bohatou diskuzi, umožnil praktické ukázky zmíněných metod, ale i vyzkoušení software na vlastním počítači.

FACE2018_1FACE2018_2FACE2018_3FACE2018_5FACE2018_6

Konference se zúčastnilo téměř 70 účastníků z českých i zahraničních institucí (Polsko, Španělsko, Portugalsko, Austrálie, Maďarsko, USA, Thajsko a Německo), kteří vytvořili prostředí pro diskuse, nové názory a přenos zkušeností. Prezentováno bylo 32 přednášek, 11 posterů a 2 workshopy.

Úspěšný průběh konference pomáhá naplňovat cíle projektu STARSS, které směřují k mezinárodní excelenci ve výzkumu v oblasti separačních věd, rozšíření povědomí o pracovní skupině STARSS a Farmaceutickou fakultou UK, a sdílení poznatků mezi zkušenými a mladými vědci.

Text: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. a PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Fotografie: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS