Jubileum prof. PhMr. Jana Solicha, DrSc., emeritního profesora Farmaceutické fakulty UK

01.03.2018

Ve středu 14. 2. 2018 proběhl v budově kampusu UK v Hradci Králové odborný seminář věnovaný devadesátinám prof. PhMr. Jana Solicha, DrSc., emeritního profesora Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci tohoto odborného setkání vystoupili prof. Květina, prof. Doležal, prof. Vlček a doc. Kolář.

Prof. Jan Solich současně obdržel Medaili Honori et Merito České lékárnické komory za dlouhodobou práci pro rozvoj a přínos oboru. Medaili předal v zastoupení prezidenta ČLnK PharmDr. Lubomíra Chudoby člen Představenstva ČLnK Mgr. Jiří Kotlář.

Jubilant, který byl u zrodu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v roce 1969, zde působil od roku 1969 jako proděkan, zároveň od počátku zrodu fakulty až do roku 1990 i jako vedoucí Katedry organizace a řízení (KOŘ). Stal se rovněž zakladatelem oboru Sociální farmacie v tehdejším Československu a působil i jako předseda Československé farmaceutické společnosti JEP. Detailní CV najdete zde.

I po odchodu do důchodu v roce 1993 se dále věnoval jak práci na katedře, tak zejména postavení seniorů v tehdy vzniklé České republice – a to ve funkci předsedy Svazu důchodců ČR, později byl místopředsedou Rady seniorů ČR a členem Rady vlády pro seniory.

Blahopřejeme!

IMG_0063IMG_0057IMG_0068IMG_0060IMG_0065IMG_0071IMG_0072IMG_0077IMG_0075IMG_0085IMG_0088IMG_0093IMG_0097IMG_0103IMG_0100IMG_0107IMG_0114IMG_0116IMG_0119Prof-Solich-s-rodinou-1102201820180210_144010

Text: Výbor České farmaceutické společnosti ČLS JEP
Fotografie: prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Tomáš Holeček

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS