Zahrada léčivých rostlin prošla další významnou revitalizací

02.10.2017

Během letního období od 3. 7. do 29. 8. 2017 proběhla v areálu Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v blízkosti Pajkrovy flošny demolice starých objektů včetně základů, a to demolice zahradního domku, zděných budov technického a hospodářského zázemí, dřevěného přístřešku, skleníků, dřevníků a bývalého WC. Následovala úprava asfaltových a betonových ploch včetně výstavby nového oplocení.

Veškerou tuto náročnou etapu zajistil Magistrát města Hradec Králové ve spolupráci se Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvkovou organizací, a proto jim patří velké poděkování.

BBB_6335IMG_2123

Text: Ing. Anežka Chlebková
Fotografie: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. a Mgr. Sylva Novotná, Dis.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS