Transformace lékárenství jde ruku v ruce s vývojem farmacie

11.05.2017

Přední představitelé české farmacie se sešli ve středu 3. května 2017 u jednoho stolu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, aby diskutovali na téma Transformace lékárenství. Moderování diskuze se ujal Mgr. Tomáš Cikrt, který kladl dotazy PharmDr. Davidu Mendlovi z České lékárny holding, a.s., prezidentu České lékárnické komory PharmDr. Lubomíru Chudobovi, děkanovi Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáši Šimůnkovi, Ph.D., ředitelce Odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR PharmDr. Aleně Tomáškové, řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Zdeňku Blahutovi, MBA a předsedovi Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven MUDr. Pavlu Frňkovi.

Cílem diskuze bylo seznámit studenty s možnými novými činnostmi v lékárnách, jmenovitě s preventivními a screeningovými programy, revizí farmakoterapie a očkováním v lékárnách. Mgr. Tomáš Cikrt nejdříve všem řečníkům položil dotazy v zahřívajícím ideovém kole, jež naráželo na možnosti systému, roli farmaceuta ve společnosti apod.

Diskuze-5Diskuze-6Diskuze-19Diskuze-101

Během dvou hodin byla jednotlivá témata probrána z různých pohledů. Zajímavou otázkou je, jakým směrem by se měla ubírat česká farmacie a jestli by nebylo vhodné sepsat tzv. „bílou knihu“ české farmacie, která by definovala vizi české farmacie a její směřování. Studenti se například dozvěděli, že očkovat se v blízké budoucnosti v lékárnách nebude, protože ani ze strany lékárníků zde taková vůle není. Další témata jsou otevřená a jsem přesvědčen, že jejich vývoj spočívá na našich bedrech, abychom jako budoucí farmaceuti řekli – takovouto farmacii chceme dělat, takto ji chceme formovat.

Text a fotografie: David Suchánek, Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS