Proběhlo Otvírání muzea 2017 a LXIII. sympozium z historie farmacie

26.04.2017

8. dubna 2017 České farmaceutické muzeum (ČFM) slavnostně zahájilo letošní turistickou sezónu tradičním Otvíráním muzea. Na 40 účastníků, mezi nimiž nechyběl děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a předseda Spolku pro vybudování ČFM doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., přivítala v kukském hospitálním kostele Nejsvětější Trojice vedoucí ČFM Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. Hosté si vyslechli koncert varhaníka Víta Havlíčka a trumpetisty Martina Maroula. Zájemci také během dopoledne navštívili expozice ČFM: Kouzlo apatyky, zaměřenou zejména na vývoj lékárenství, a Z apatyky do fabriky, věnovanou dějinám farmaceutického průmyslu a výroby léčivých přípravků.

Na Otvírání muzea odpoledne navázalo LXIII. sympozium z historie, pořádané ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Je nám ctí, že stejně jako v loňském roce se i letos sympozia účastnili také odborníci ze zahraničí, tentokrát ze Slovenska a Maďarska. První blok přednášek zahájila PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) příspěvkem Farmaceutické vysoké školství ve střední Evropě v polovině 20. století, ve kterém přiblížila období vzniku samostatných farmaceutických fakult v Československu a v dalších středoevropských zemích a dotkla se také opakovaných reorganizací brněnských vysokých škol.  RNDr. Anton Bartunek (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích) v přednášce Slovenský lekárnický rod Gajovcov a ich prínos pre lekárnické a kultúrne dejiny Chorvátska představil rod, z nějž pocházel významný chorvatský panslavista, jazykovědec a politik 19. století Ljudevit Gaj. Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (Univerzita Karlova) ve svém sdělení Zdravotnická služba v československém legionářském vojsku (u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova) pojednal obecně o vývoji organizované pomoci na bojišti, její podobě v době 1. světové války a o formování a zvláštnostech zdravotnického zabezpečení, včetně farmaceutické služby, v prostředí československých legií.

Přednášející assoc. prof. Nóra Papp, PhD

Přednášející assoc. prof. Nóra Papp, PhD

Druhý blok otevřel Robert Jirásek (Premediapharm, s. r. o.), který v příspěvku Lékárenské nádoby v nefarmaceutických muzeích v ČR – 2. část představil lékárenské stojatky ze sbírek Muzea českého venkova v Kačině. Assoc. prof. Nóra Papp, PhD. (Univerzita v Pécsi) v přednášce Aspects of Transylvanian ethnomedicine in Europe  ̶  overview seznámila přítomné s etnobotanickými výzkumy prováděnými mezi příslušníky etnik Csángó a Székely v Transylvánii. Sympozium uzavřel Mgr. Ladislav Svatoš (Univerzita Karlova) sdělením Bilaterální sympozia z dějin farmacie NDR – ČSSR v  letech 1980–1990. V něm blíže představil 5 těchto konferencí konaných střídavě v obou zemích, které byly na vysoké odborné úrovni a představovaly v podstatě jedinou významnou zahraniční spolupráci tehdejší československé farmaceutické historiografie.

Vlastnímu programu Otvírání muzea a Sympozia z historie farmacie předcházela dopoledne Valná hromada Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která proběhla v jedinečném prostředí nedávno otevřeného Sálu Václava Ruska.

Text: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
​Foto: PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS