Nečekaný vánoční dárek pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové

21.12.2017

Dne 19. 12. 2017 zveřejnilo MŠMT informace k finálním výsledkům procesu schvalování žádostí o podporu předložených do výzvy č.  02_16_019 EXCELENTNÍ VÝZKUM v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Dvacet nejlépe bodovaných projektů (celkem bylo podáno 130 projektů ve výši 42 mld. Kč) si rozdělí 8,1 mld. Kč a jedním z podpořených je i projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové s názvem „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“.

Projekt by měl Farmaceutické fakultě UK v letech 2018-2022 přinést bezmála 213 mil. Kč na podporu interdisciplinárního výzkumu s cílem zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik. Finanční zdroje poputují na rozvoj kvalitního výzkumu a výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury (nové unikátní přístroje za cca 100 mil. Kč) a posílení mezinárodní výzkumné spolupráce. Realizace projektu předpokládá také účast členů týmu EFSA-CDN v mezinárodních výzkumných týmech zapojených do programů typu Horizon 2020.

Farmaceutická fakulta UK má díky silnému vědeckému zázemí a finanční podpoře z Evropské unie našlápnuto stát se - společně s projektem STARSS, který se realizuje od 03/2017 -  Centrem excelence výzkumu v přírodních vědách v Královéhradeckém kraji. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě rozsáhlého projektu podíleli.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS