„Medicines and Beyond! The Soul of Pharmacy“ - FIP Kongres 2017 s českou účastí

27.09.2017

Ve dnech 10. až 14. září 2017 se v jihokorejském Soulu uskutečnil v pořadí už 77. Výroční kongres Světové farmaceutické federace (International Pharmacetical Federation – FIP). Kongresu se účastnilo  více než 2 600 farmaceutů z 94 zemí celého světa a jako tradičně byl pro všechny velkou příležitostí, jak se seznámit s farmacií ve světě, rozšířit si obzory a navázat nové kontakty. Českou farmacii na kongresu reprezentovali za Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy proděkan pro studijní záležitosti prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. a za Českou lékárnickou komoru prezident PharmDr. Lubomír Chudoba.

IMG_6591smIMG_6033smIMG_6029sm

Hlavním tématem letošního kongresu bylo „Medicines and Beyond! The soul of Pharmacy“. Farmaceuti jsou pro společnost mnohem více než jen poskytovatelé léčiv a kongres se tak zaměřil na to, jak mohou farmaceuti nabídnout a dát další přidanou hodnotu své práci a tím pomoci jak pacientům, tak společnosti.

Při slavnostním zahájení za účasti členů vlády, včetně ministra zdravotnictví, zástupců Světové zdravotnické organizace a dalších představitelů veřejného života, ve svém projevu FIP prezidentka dr. Carmen Peňa mimo jiné zdůraznila, že zdravotnictví je klíčovým sektorem ekonomiky, do kterého je nutno investovat, i když se investice vrátí až za dlouhou dobu. Neboť jen zdravá populace je produktivní populace a farmaceuti jsou úhelným kamenem každého zdravotnického systému jako nejdostupnější zdravotničtí odborníci.

Již tradičně je první den kongresu věnovaný lékárenství a farmacii obecně v hostitelské zemi. Tentokrát jsme s podivením vyslechli mimo jiné i to, že v Jižní Koreji byla teprve v roce 2003 oddělena preskripce a výdej léčiv. V zemi s celkem více než 51 mil. obyvatel pracuje na 77 000 lékárníků ve 21 000 veřejných lékárnách a každoročně absolvuje šestiletý studijní program na 35 farmaceutických fakultách 1800 farmaceutů. V Jižní Koreji může registrovaný farmaceut otevřít pouze jednu lékárnu, a to po splnění řady dalších podmínek jako je licence, plnění celoživotního vzdělávání a absolvování státních zkoušek. Pro lékárny dále platí doporučení maximálně 75 receptů na farmaceuta na den s tím, že jen farmaceuti mohou vydávat léky vázané na lékařský předpis.

Tento rok FIP také vydala „Zprávu o stavu profese“ zaměřenou na stav farmacie ve světě. Report mapuje situaci ve členských zemích FIP v oblastech regulace lékárenství, legislativy, počtu farmaceutů, počtu farmaceutických fakult a také jakým způsobem jsou lékárníci odměňovaní za svoji práci ve světě a jak je legislativně ošetřen výdej léčiv. V aktuálním reportu (zkrácené znění si mohou zájemci stáhnout na webu FIP) je zarážející zejména počet 33 zemí a teritorií, kde je umožněn výdej volně prodejných léčiv mimo návaznost na zdravotnické zařízení a tedy bez zajištění možnosti konzultace pacienta se zdravotnickým pracovníkem. Na druhou stranu, jen 16 zemí umožňuje on-line výdej léčiv vázaných na lékařský předpis.

Dostupnost léků online

Obr. 1: Dostupnost léků online
Zdroj: International Pharmaceutical Federation – FIP (2017). Pharmacy at a glance – 2015-2017. The Hague, The Netherlands: International Pharmaceutical Federation.

Další služby poskytované lékárníky nad rámec dispenzace

Obr. 2: Další služby poskytované lékárníky nad rámec dispenzace
Zdroj: International Pharmaceutical Federation – FIP (2017). Pharmacy at a glance – 2015-2017. The Hague, The Netherlands: International Pharmaceutical Federation.

Další kongres FIP se bude konat ve dnech 2. - 6. září 2018 ve skotském Glasgow s tématem: „Pharmacy: Transforming Outcomes“ komentující přerod a transformaci farmacie od táry k lůžku pacienta.

Text a foto: Ing. Mgr. Jakub Weber, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS