Univerzita Karlova se umístila 4. v regionálním žebříčku zveřejněném britskou společností Quacquarelli Symonds

Datum zveřejnění: 17.06.2016

Univerzita Karlova v Praze (UK) je čtvrtá v regionálním žebříčku, který zahrnuje evropské státy kromě západní Evropy a Střední Asie.

Ve středu ho zveřejnila britská společnost Quacquarelli Symonds (QS). Před nejstarší českou univerzitou se umístily jen tři ruské vysoké školy. Do nejlepší desítky se z českých vysokých škol prosadily ještě České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a brněnská Masarykova univerzita (MU).

Do žebříčku bylo zahrnuto čtyřiadvacet zemí. Vedle České republiky je mezi nimi také Slovensko, Polsko nebo Maďarsko, pobaltské země, státy bývalé Jugoslávie a státy někdejšího Sovětského svazu včetně Ruska. Společnost QS zveřejnila čtyři regionální žebříčky. Na rozdíl od globálních žebříčků, které rovněž zpracovává, zohledňují regionální specifika a umožňují srovnání univerzit v regionálním kontextu.

Před Univerzitou Karlovou v celkovém pořadí skončily Lomonosovova univerzita v Moskvě a státní univerzity v Novosibirsku a Petrohradu. ČVUT skončilo celkově sedmé, Masarykova univerzita byla desátá. Tyto vysoké školy se prosadily rovněž v dílčích parametrech hodnocení. Univerzita Karlova měla druhou nejlepší akademickou pověst, ČVUT se těšilo druhé nejlepší pověsti u zaměstnavatelů. Všechny tři byly v nejlepší pětce při hodnocení prezentace na webu.

Do první stovky v celkovém pořadí se dostalo dalších šest českých vysokých škol - Vysoké učení technické v Brně (19. místo), Univerzita Palackého v Olomouci (59.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (75.), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (90.), Západočeská univerzita v Plzni (94.) a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (95.).

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS