Setkání s čínskými farmaceuty

11.06.2015

Na pozvání České farmaceutické společnosti (ČFS), která je součástí České lékařské společnosti JEP, z.s., navštívili v pátek 29. května 2015 čínští lékárníci Východní Čechy.

V dopoledních hodinách nejprve navštívili čínští nemocniční lékárníci účelové zařízení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové České farmaceutické muzeum - trvalou expozici české farmacie v hospitálu v Kuksu u Dvora Králové. Muzeum spravuje české farmaceuticko-historické sbírky, které vznikaly od konce 19. století a především skvostnou barokní lékárnu z poloviny 18. století.

Poté se na Farmaceutické fakultě  UK v Hradci Králové (FaF UK) uskutečnilo společné jednání ČFS a vedení FaF UK se zástupci Čínské farmaceutické společnosti (CPA). Předseda ČFS prof. M. Doležal čínským nemocničním lékárníkům nejprve stručně představil historii (založena 1875), poslání a organizační strukturu odborné farmaceutické společnosti, poté děkan FaF UK doc. T. Šimůnek seznámil čínské kolegy s organizací studia farmacie a organizační strukturou fakulty. Paní profesorka Cui Yingli stručně představila CPA, která byla založena 1907 a má v současnosti má 100 tisíc členů. Následovala bohatá diskuse, čínskou stranu nejvíce zajímalo postavení klinické farmacie v České republice, počty klinických farmaceutů, délka odborné praxe během pregraduálního studia.

V odpoledních hodinách se čínská delegace přesunula na Botanickou zahradu léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové. Zakladatel této botanické zahrady prof. Jahodář osvětlil čínským lékárníkům význam pěstování a používání léčivých rostlin v České republice, resp. v evropském měřítku.

Poděkování patří i Mgr. M. Maříkové, která v pátečním odpoledni provedla čínské farmaceuty po nemocniční lékárně Fakultní nemocnice v Hradci Králové, velký zájem vzbudila příprava speciálních lékových forem, ať již se jedná o přípravu totální parenterální výživy typu „all-in one“ či individuální přípravu sterilních léčivých přípravků. Následovala diskuse o klinické farmacii a nakonec i zlatý hřeb - prohlídka nově otevřené Lékárny u modrého robota – lékárny budoucnosti, ve které usnadňuje lékárníkům výdejní činnost speciální robot.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS ČLS JEP, z.s.

Fotogalerie

cinska-delegace-1cinska-delegace-2cinska-delegace-3cinska-delegace-4cinska-delegace-5


Autor článku i fotografií: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS