V České republice proběhla mezioborová konference o farmakovigilanci

30.11.2015

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze, ministra zdravotnictví a ředitele Státního Ústavu pro kontrolu léčiv se podílela na uspořádání 15. ročníku konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP) s názvem „Cubism in Pharmacovigilance“. Letošní výroční setkání se konalo v Praze ve dnech od 27. do 30. 10. 2015 a zúčastnilo se ho 384 účastníků ze 60 zemí. Byli to především lékaři a farmaceuti, ale zúčastnili se i psychologové, sociologové, IT odborníci a farmakoepidemiologové.

Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL
ve velké aule Karolina vítá účastníky
Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
Konference ISoP na půdě Univerzity Karlovy
 

V průběhu konference byly diskutovány otázky, jak rozvíjet farmakovigilanci a jaký je současný pohled na bezpečnost některých skupin léčiv (přírodní léčiva, postmenopauzální léčiva, léčiva s predikcí rizik pomocí genomiky a non-adherence k léčbě apod.). Ze slov prezidenta ISoP, prof. Hervé Le Louët, při jeho závěrečném proslovu vyplynulo, že se pražské setkání stalo přelomovým. Oficiálně se totiž farmakovigilance rozšířila jednak o využití sociálních medií a hlášení od laické veřejnosti jako jednoho z nástrojů farmakovigilance při tvorbě signálů rizik, a jednak o spojení bezpečnosti farmakoterapie s chováním pacientů a zdravotníků. (Mimochodem lékovou adherencí a sledováním lékových pochybení jako součásti lékových problémů se katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové vědecky zabývá již minimálně 15 let).

Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
prof. Hervé Le Louët, president ISoP
Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
doc. RNDr. J. Konvalinka, CSc., prorektor UK,
a Mgr. I. Storová, zástupce ředitele SÚKL
 

Konference měla vysokou odbornou úroveň. Bylo uvedeno 31 přednášek od expertů na farmakovigilanci z mezinárodních lékových agentur EMA (European Medicines Agency) a FDA (Food and Drug Administration), univerzit a soukromého sektoru (farmaceutických firem a firem provádějící farmakovigilanční sledování a vzdělávání v této oblasti pro farmaceutický průmysl). Dále bylo předneseno 29 krátkých sdělení a prezentováno 179 posterových sdělení.

Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
Dr. P. Arlett, vedoucí sekce farmakovigilance v EMA
(předsedá MUDr. J. Petráček, člen LOC
a přední odborník na farmakovigilanci v ČR)
Konference Mezinárodní společnosti pro farmakovigilanci (ISoP)
prof. MUDr. O. Slanař, CSc., přední odborník
na genomiku v ČR ukazuje využití této disciplíny
při minimalizaci rizik farmakoterapie
(předsedá prof. RNDr. J. Vlček, CSc.)

Univerzita Karlova se touto akcí přihlásila k nutnosti věnovat novému pohledu bezpečnosti farmakoterapie dostatek prostoru ve výuce různých směrů – především lékařství, farmacie a ošetřovatelství a nutnosti umět mezi sebou spolupracovat. Ve skrytu duše také doufám, že se 15. ročník konference ISoP stal impulzem pro budoucí mezioborovou výuku a výzkum v této oblasti na naší Univerzitě.

 

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí katedry sociální a klinické farmacie
předseda LOC a místopředseda vědeckého výboru pro ISoP

 

Další informace
Podrobná zpráva z 15th ISoP Annual Meeting v Praze

 

Autor fotografií: Filip Psota

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS